la_civilisation_francaise

112948 mots 452 pages
Mihail RUMLEANSCHI

LA CIVILISATION
FRANÇAISE

BĂLŢI - 2006

CZU

Recenzenţi: Olivier JACQUOT, Directorul Alianţei Franceze

Nina CRIVCEANSCHI, doctor în filologie, conferenţiar universitar, decanul facultăţii Limbi şi Literaturi Străine,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Manualul este aprobat pentru tipar de Senatul Universităţii de
Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Mihail Rumleanschi
LA CIVILISATION FRANÇAISE. - Bălţi. 2004. - 315 p.
În manual sînt prezentate informaţiile de bază ce reflectă 16 din cele mai importante aspecte ale civilizaţiei Franţei.
Manualul este destinat elevilor, studenţilor, profesorilor de limba franceză, precum şi celor ce manifestă interes pentru istoria cultura şi tradiţiile poporului francez.

ISBN

© M. Rumleanschi, 2006

SOMMAIRE
Préface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE I. Sur la géographie de la France . . . . . . . . . . . . .
1. Position géographique, territoire et frontières de la France . .
2. Sur les Départements et les Territoires d’outre-mer . . . . . . .
3. Les cours d’eau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Le climat de la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. La végétation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Les départements et les régions de la France . . . . . . . . . . . . .
7. Sur le village français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1. Les types de villages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2. Les types de maisons (fermes) paysannes . . . . . . . . . . . . . .
8. Sur les paysages urbains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE II. La population de la France . . . . . . . . . . . . . . .
1. Sur les origines des Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Caractéristiques générales du Français . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Sur

en relation