La història de l'art

Pages: 6 (1403 mots) Publié le: 27 octobre 2013
A partir de l’origen de la humanitat, coincidint amb l’inici de la història dels homes, hi trobem el començament de la història de l’art. L’art és una funció de l’home, i que a través de les civilitzacions l’hi ha servit per mostrar les seves idees, pors, i sentiments, i per reflectir la seva interpretació particular de la natura. Essencialment totes les civilitzacions desaparegudes o existents,tenen una vessant vinculada a l’art, que ens ajuda a entendre-les millor, a través de la manifestació en diferents suports de l’art.
L’aparició de l’art i la bellesa, al costat de l’ètica i la moral, han esdevingut gràcies a la destresa de crear que té l’home, oposadament als animals, al desig de trobar la causa, la ciència que orienta els seus actes i crear amb un cert criteri de bellesa.Això acompanyat del sentiment de perfecció, la intenció de millorar el món i de millorar-se a si mateix, característiques que li són connaturals.
L’engranatge de l’art a l’home es pot simplificar en una frase, l’art és solidari a l’home. Així mateix, el tractament de la història de l’art va unit inapel·lablement a la història de l’home, malgrat tot no s’ha de caure en el parany d’arribar abarrejar l’art i la història.
L’art i la seva història, poden esdevenir marcats per les diverses situacions socials, històriques i geogràfiques, però no es pot deduir o interpretar l’art únicament a través d’aquestes. És impossible entendre l’art únicament a través dels elements que l’envolten, encara que l’art en certa manera sigui un reflex social de l’home que el crea. És a dir, l’art podriaesdevenir totalment diferent en dues civilitzacions que haguessin passat per condicions i moments històrics molt similars. D’aquesta manera, l’art de cada punt històric, sembla ser actitud d’un creador o creadors dins d’una societat determinada, que rep influx de la història, de la societat on viuen i de determinants factors de la seva vida personal. Conseqüentment es pot sostenir que la història té unapalpable influència en l’art. L’altra vessant, és veure si l’art té influència sobre la història, o si més no, la importància d’aquest sobre ella.
Quan un artista crea una obra, aquesta què és una instantània d’un moment, d’un fet o d’un paisatge, hi resta perdurable a la vista dels homes, i aquesta visió de l’obra d’art pot influir a la percepció que l’home té de la realitat, arribant fins itot a desconcertar o fer més tangible que la mateixa realitat, pel sol fet de poder-la veure una i altra vegada, pot arribar a convèncer i fins i tot a variar, ja siguin els sentiments així com la manera de pensar. Un exemple d’aquest fet seria la influència que l’art, a través de la iconografia religiosa, ha cimentat, i transformat la imatge de déus i fets religiosos en l’ideal col·lectiu. Unartista que converteix en imatge una deïtat i li dóna forma, esta fent que els fidels tinguin una percepció d’un fet què fins al moment ni s’havien imaginat, pel qual ara ja poden recordar visualment. S’ha pogut comprovar que existeixen nombrosos exemples de com els poders religiosos, observant la influència que té l’art en favor seu, han intentat conservar sota el seu domini l’art i als artistes.Per adhesió, cada vegada que l’home canvia també ho fa l’art, per tant es podria afirmar que l’art depèn de l’home, podem comparar l’art amb un mirall que reflecteix l’esperit de l’home. Aquest mirall, lluny de ser un objecte indiferent, es converteix en un fet on s’insinuen les formes de pensar i sentir de l’home, on també s’imposen aquestes i es reflecteixen en cada moment perseguint elsconstants canvis que puguin haver en l’home.
Fet acreditat és que l’art ajuda als homes a alliberar els seus pensaments, sentiments o fracassos, que les lleis morals, la societat o fins i tot el mitjans materials no li ho concedeixen, convertint-se així en una mena de vàlvula de fuita per l’ànima. Per tant, podem dir que també la psicologia és una font de l’art, ja que s’utilitza com a teràpia per...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • HISTÓRIA
  • Historia
  • Historia
  • Historia de espana
  • Un historia commun
  • historia de la ciudad
  • Historia panama
  • Historia de la corida

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !