La jalousie alain robbe-grillet

17094 mots 69 pages
MASARYKOVA UNIVERZITA

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Ústav románských jazyků a literatur

L'analyse des personnages dans le roman La jalousie d'Alain Robbe-Grillet

Bakalářská práce

Vypracovala: Vedoucí práce:
Petra Slobodová prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

Brno 2009

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury. Prohlašuji, že tisková verze práce přesně souhlasí s verzí elektronickou.

V Brně dne 29. dubna 2009 ...........................................................................................

Chtěla bych poděkovat svému vedoucímu práce, prof. PhDr. Petru Kylouškovi, CSc., za cenné rady a připomínky, za trpělivost a čas, který mi věnoval.

TABLE DES MATIÈRES

1 Introduction 5

2 Le personnage littéraire - son évolution au cours de l’histoire 7

2.1 Les composants du personnage littéraire 8
2.2 Le personnage d’après la théorie des personnages-hypothèses et personnages-définitions 10

3 Alain Robbe-Grillet 12

3.1 Le roman La Jalousie 13

4 Personnages dans le roman Jalousie d’Alain Robbe-Grillet 14

4.1 Franck 14
4.1.1 Le nom, la description physique 15
4.1.2 Les vêtements 15
4.1.3 Le comportement de Franck 17
4.1.4 Le caractère de Franck 18
4.1.5 Christiane 20
4.1.6 Franck - personnage-définition ou personnage-hypothèse ? 21
4.2 A... 24
4.2.1 Le nom et le physique de A... 25
4.2.2 Le comportement de A... 28
4.2.3 Les relations de A... avec les autres personnages 30
4.2.4 La parole de A... 34
4.2.5 Le mille-pattes 34

en relation

 • La jalousie Alain Robbe Grillet
  1593 mots | 7 pages
 • fonction de l'attribut
  7752 mots | 32 pages
 • Nouveau Roman
  1814 mots | 8 pages
 • L'art
  373 mots | 2 pages
 • La jalousie
  5549 mots | 23 pages
 • La jalousie (robbe-grillet)
  3183 mots | 13 pages
 • Biographie de alain robbe grillet
  448 mots | 2 pages
 • Le nouveau
  2685 mots | 11 pages
 • Albert camus
  799 mots | 4 pages
 • Le nouveau roman
  476 mots | 2 pages