La unió europea, aspectes generals

Pages: 13 (3102 mots) Publié le: 20 février 2011
Tema 2 La Unió Europea: aspectes generals

1) El TUE i antecedents

El tractat de la Unió Europea, adoptat en Maastricht en 1992, regula la voluntat de crear, entre els Estats Membres, una Unió Europea (art1 del TUE). Es un tracta bàsic, de 55 articles, que regula els aspectes generals més rellevants de la Unió Europea. El TUE es divideix en 6 capítols que tracten diverses temàtiques:disposicions comuns, principis democràtics, institucions, cooperació reforçada, acció exterior de la Unió i política exterior i seguretat comuna i finalment les disposicions finals. La Unió Europea neix en el Tractat de Maastricht sota la idea de la progressivitat o principi evolutiu, es a dir que la creació de la UE no es la finalitat del procés de integració sinó una nova etapa en aquest procés.El projecte de la Unió Europea comença gairebé a partir del origen del procés de integració. A partir de llavors i en els següents tractats i informes (informe Tindemans 1975, Declaració Solemne sobre la Unió Europea 1983) es va perfilant la voluntat d’obtenir, a través de la Unió Europea , una “concepció comú, global i coherent” del procés. Ara bé fou el Acte Únic Europea de 1986 el primer textde Dret Originari que va recollir el objectiu de la Unió Europea i ho va fer en el primer paràgraf del seu preàmbul “animados por la voluntad de proseguir la obra emprendida a partir de los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y de transformar el conjunto de las relaciones entre sus Estados en una Unión Europea”.

2) Estructura de la Unió Europea: dels seus orígens a Lisboa

Laestructura de la Unió Europea ha anat variant considerablement des de el 1957. Aquests canvis mostren la progressiva integració europea. En el 1957 es firmà el Tractat de Roma on es van ajuntar les tres institucions: la CECA, LA CEE i la CEEA-EURATOM. Aquesta primera estructura s’anomena les columnes gregues: les tres Comunitats Europees.

[pic]

La CEE era la columna més sòlida i forta perla seva rellevància en l’adopció progressiva de noves funcions comunitàries i el reforçament de les ja existents. Aquestes tres columnes poden ser unides per un “sostre” degut a les tècniques de cooperació intergovernamental. El Consell Europeu representa l’òrgan on es realitzaven les reunions informals dels caps d’estat i/o de govern dels estats membres fins el 1974, quan es van formalitzar aquesttipus de reunions.

En aquests estructura també es va procedir a crear un únic parlament i un tribunal de justícia comú per les tres institucions. Per una altre banda cada una d’elles tenia el seu propi consell i comitè.

Aquesta estructura de les columnes gregues es va transformar en el temple grec entre el tractat Maastricht (1992) i de Niça (2001).

Es va crear les Comunitats Europees(ajuntant les institucions existents), la PESC (Política Exterior y de Seguridad Común) i la CPJP (Cooperació Policial y Judicial Penal).

[pic]

Amb la reforma introduïda per el Tractat de Lisboa de 2007 desapareix formalment la estructura de pilars que havia introduït el Tractat de Maastricht: el pilar comunitari i els dos intergovernamentals PESC i CPJP. Els tres pilars conduïen als objectiusúltims de la Unió però es diferenciaven per utilitzar instruments de integració diferents i per el mètode comunitari. Així doncs per obtenir una major simplificació, el article 1 TUE declara que, a partir de la entrada en vigor del Tractat de Lisboa, la Comunitat Europea es substituïda per la Unió de tal manera que aquesta última assumeix tots els seus drets, obligacions i procediments. Enaquesta nova estructura tenim dues vessants. La primera utilitza el mètode comunitari (que no supranacional) i l’altre el mètode intergovernamental.

[pic]

ATENCIÓ: El Tractat de la CE o de Roma no desapareix sinó que es modificat per el Tractat de Lisboa. El que s’elimina o desapareix es la Comunitat Europea com organització internacional separada.

3) Principis i valors de la Unió Europea....
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Les aspects généraux de la propriété
  • Aspects généraux de la communication
  • Les aspects généraux du système fiscal français
  • Aspect
  • Unio pour la méditérannée
  • modelo union europea cop21
  • chomage dans l´unio europénne
  • España y la union europea

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !