Le ble en herbe

Pages: 29 (7071 mots) Publié le: 1 octobre 2010
Analyse de la description physique des personnages féminins dans le Blé en herbe de Colette

Mémoire de licence Noora Tupamäki

Université de Jyväskylä Institut des langues modernes et classiques Philologie romane 27.4.2010

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta – Faculty Humanistinen tiedekunta Tekijä – Author Noora Tupamäki Työn nimi – Title Analyse de la description physique des personagesféminins dans le Blé en herbe de Colette Laitos – Department Kielten laitos

Oppiaine – Subject Romaaninen filologia Aika – Month and year Huhtikuu 2010 Tiivistelmä – Abstract

Työn laji – Level Kandidaatintutkielma Sivumäärä – Number of pages 16

Tutkimuksessani tein analyysin naispuolisten henkilöhahmojen fyysisestä kuvailusta Coletten teoksessa le Blé en herbe. Tavoitteena olivertailla hahmojen kuvailua ja tutkia, kuinka fyysinen kuvailu heijastaa ja rakentaa hahmon persoonaa. Analyysissä hyödynnetään Yannick Reschin tekemää tutkimusta viiden Coletten romaanin naishenkilöiden kuvailusta. Teoriassa käsitellään henkilöhahmoa kirjallisuudentutkimuksen kannalta, sekä naishahmojen tärkeää roolia Coletten teoksissa. Lisäksi teoria sisältää tarkemman kuvauksen analyysiosionperustana olevasta teoksesta. Analyysissa tutkitaan hahmoja ensin näiden fyysisen olemuksen, terveyden, värien, alastomuuden sekä kasvojen kautta, sekä tämän jälkeen näiden ruumiillista ilmaisua ja käyttäytymistä, äänen, katseen ja eleiden kautta. Analyysissä tulee esille Coletten naishahmojen vahvuus sekä sukupuolten välisen kommunikaation vaikeus. Kirjailijan moniselitteinen ja symbolinenkerronnan ja kuvailun tyyli heijastuu myös henkilöhahmoissa. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta naishahmojen fyysisen kuvailun tärkeä asema Coletten teoksessa, sillä se heijastelee henkilön persoona ja rikastuttaa hahmoa vahvistaen lukijan muodostamaa kokonaiskuvaa. Henkilöhahmoissa korostuu kirjailijan tyyli yhdistellä ja sekoittaa abstrakteja ja konkreettisia elementtejä. Asiasanat – Keywordspersonnage, description, Colette, français Säilytyspaikka – Depository JYX (http://jyx.jyu.fi) Muita tietoja – Additional information

Table des matières
0 Introduction………………………………………………………………………………………..3 1. Généralités ....................................................................................................................................... 3  1.1 Le personnage dans la littératurecomparée ............................................................................... 3  1.2 Le personnage féminin et sa description chez Colette ............................................................... 3  1.3 Introduction du corps féminin corps textuel de Yannick Resch ................................................ 4  2. Analyse de la description physique des personnages fémininsdans le Blé en herbe ...................... 6  2.1 Formes et figures du corps féminin ........................................................................................... 6  2.1.1 Le corps, milieu énergétique : le corps et le vocabulaire des couleurs .................................. 6  2.1.2 La santé et la maladiesentimentale........................................................................................ 8  2.1.3 La liberté du corps féminin : description de la nudité et de la virilité ................................... 9  2.1.4 Le visage et la physionomie ................................................................................................. 10  2.2 Expression visuelle,vocale, gestuelle………………………………………………………...12 2.2.1 L’expression visuelle............................................................................................................ 11  2.2.2 L’expression vocale ............................................................................................................. 12  2.2.3 L’expression gestuelle........................................................................................................... 13  3.Conclusion...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Le blé en herbe
  • Le ble en herbe
  • Le ble en herbe
  • Le blé en herbe
  • Le ble en herbe
  • Ble en herbe
  • Le ble en herbe
  • Le ble en herbe

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !