Le décor architectural dans les bâtiments publics au maroc

Pages: 16 (3974 mots) Publié le: 10 mai 2010
העיצוב האדריכלי בבניה הציבורית במרוקו

ד"ר יגאל בן־נון

אמנות הרישום הגאומטרי

הרישום הגאומטרי השיטתי הוא הציר עליו סובבת אמנות העיצוב באדריכלות המגרבית־איברית. תורה זו מקורה במסורת האיסלמית שירשה את הידע המדעי של תרבויות יוון וביזנץ. בנוסף ניזונה מסורת זו מן האיסור שגזרו עליהם המוסלמים לתאר חזותית דמויות אנוש המתחרות עם מעשה הבריאה. "היזהרו מתיאור הבורא ומעשה בריאתו. אל תציירו עצים, פרחיםאו טבע דומם, כי ביום הדין, היצורים המצוירים יבואו לבקש מיוצריהם להפיח בהם נשמה. ובהעדר אפשרות לרצותם, הציירים יסבלו מיסורי אש הגהינום". כך נאמר בחדית אלבוח'רי (מסורות המיוחסות לנביא מוחמד שחוברו בשנת 558), זאת, למרות שבקוראן עצמו אין זכר לאיסור זה.
גזירה זו נשמרה בקפדנות במהלך הדורות וחייבה את אמני ספרד המוסלמית והמגרב לבטא את אמירתם האמנותית באמצעות יצירות מופשטות בעלות חוקים נוקשים ומבניםסטרוקטוראליים מורכבים. ההפשטה של אמני העיצוב האדריכלי באה לידי ביטוי לא רק בהעדר דמויות אנוש בציור ובפיסול אלא אף באיסור כל ייצוג ברוח הראליזם. העדרה של הדמות הגשמית יצרה את השאיפה אל הנשגב השמימי כביטוי לגדולתו של האל שאין לו גוף ולא דמות הגוף.
ברור שהחיפוש האובססיבי אחר צורות גאומטריות מפותלות אינו הצטעצעות צורנית לשמה אלא ביטוי למושגים שתכליתם לשקף את עיקרי האמונה באחדות האלוהית, ואת מורכבותו של מושגהמבנה האטומי של הקוסמוס. המופשט הגאומטרי באדריכלות המגרבית הוא בעל משמעויות סימבוליות ומושגיות המעוגנות באמונות ממסורות תרבותיות מגוונות. מבחינה זו האמנות הנוצרית של ימי הביניים היא היפוכה הגמור של התפיסה המוסלמית במגרב. בוני הכנסיות לא זו בלבד שלא בחלו בתיאורים פלסטיים מפורטים של חיי ישו ואימו, אלא כלל לא היו מודאגים מן האנכרוניזם ההיסטורי שכרוך בתאורה החזותי של בני המשפחה מנצרת הגלילית, כאילו הם חייםבסביבה התרבותית גאוגרפית בת זמנם של ציירי ופסלי הכנסיות באירופה.
המעלם (רב אמן) המגרבי פיתח סוגה אמנותית יחודית ששירתה את סביבתו הדתית־תרבותית ואיפשרה לו לבטא את יראת בוראו בדרכים האופטימליות שעמדו לרשותו ובכך הפך את מיגבלותיו הדתיות ליתרון יחסי. כך ניתן להבין בהמשך סוגיות כגון יחסי פנים־חוץ במבנה האדריכלי, הפשטות של החזות החיצונית, הדלות של פירטי הריהוט, השימוש באפיגרפיה, ההתעמקות האובססיביתבטכניקות הפסיפס ועוד. הבית המגרבי כמו גם חלק מן המבנים הציבוריים הם אטומים כלפי הצופה בהם מבחוץ. כל הדרם ותפארתם מופנה כלפי פנים ומתגלה רק לעיניו של מי שהורשה על ידי הבעלים להכנס כאורח פנימה. לצופה מבחוץ לא נותרה מכל המבנה אלא דלת הכניסה, שגם היא לרוב אינה מנקרת עיניים, וקירות חלקים ומסויידים בסיד צבעוני בפשטות מופגנת. הניגוד בין הצניעות החיצונית לבין הפאר שעתיד להתגלות לנכנס פנימה רק מגביר את תחושתהאינטרוורטיות, האינטימיזם והמיסתורין.
אולם פשטות החזות החיצונית אינה אלא הכנתו הנפשית של האורח לאוורית הרוגע, השקט להם זקוק הצופה כדי לרכז את כל תשומת ליבו במרכיבי היצירה הגאומטרית, במקצב צורותיה ובהרמוניית גווניה. לא מעטים הצופים המעידים על כך שצפיה ממושכת בעיטורים המופשטים מכניסה אותם למצב מדיטטיבי. אף כאן עקרונות האדריכלות האירופית על סיגנונותיה השונים המחצינים את ההדר והמיומנויות בחזית החיצונית,עומדים בניגוד גמור למאמצים שהקדישו אדריכלי המגרב בפרטים העיצוביים של החלקים המופנים כלפי פנים. הפגנת הכוח של האדריכל המגרבי לא מתבטאת בצורתו של המבנה אלא בצורת הטיפול במשטחיו האנכיים והאופקיים עד כדי כיסוי כל חלק בכתליו מבלי להשאיר שטחים חפים מעיטור.
כך משתלבים באופן הרמוני כיסויי הרצפות משיש, עם משטחי הזליג', המכסים את החלקים התחתונים של הכתלים, ומעליהם שטח נרחב מכוסה סטוקו ורדרד, ומפוסל לפרטיםכמראה תחרה. מעל לשטח הגבס, על התקרות, המשקופים הדלתות והחלונות, ציורי פרחים מסולסלים ומסוגננים על עץ ארז. בקמרונות קשתות הפרסה מתנוססת בהדרה, המוקרנה (מקבץ נטיפים מגבס או מעץ ארז). בחצר הפנימית (הפטיו) מצויות בריכת המים והמזרקה, עשויות שיש או עטויות פסיפס מזליג'. אין לראות בצורה כל שהיא נושא מרכזי בפני עצמו בתהליך מילוי השטחים הריקים. רק המכלול חשוב. אין לאף צורה יתרון על חברתה. הצורה הופכת למרכיבבתוך מערך צורות שאין לו סיום ויכול להמשיך את שיכפולו לכל הכיוונים, עד אין סוף, בכדי לבטא את הכוליות של היקום. העיטור הגאומטרי הוא ביטוי חזותי מוצלח למושג האין־סוף.
מונעים על ידי חשיבה מופשטת ומושגי ביטוי לא פיגורטיביים, פיתחו אמני העיצוב האדריכלי במגרב את המסורת הנאו פיתגורית ואת חקר האלכימיה והקוסמולוגיה. כדי לפתח את הידע המקצועי שלהם ואף לשמור עליו, הם התאגדו במסדרים...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Secteur du bâtiment et des travaux publics au maroc
  • Secteur du bâtiment et des travaux publics au maroc
  • Bâtiment et travaux publics
  • Bâtiment et travaux publics
  • Batiment et travaux publics
  • Paris sous haussmann, les batiments publics
  • Système des marchés publics au maroc
  • Audit dans le secteur public au maroc

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !