Malgache

Pages: 2 (389 mots) Publié le: 27 août 2010
A LA PORTE | |
T : Manahoana tompoko. | |
J : Manahoana ô. | |
T : Firy ianareo ? | Hanyan vannak? |
J : Irery aho. | |
T : Iza ny anaranao ? | |
J : I Jessica ny anarako. Ity nypasipaoro ary ny billet. |
T: Malagasy ve ianareo? | |
J: Tsia. Tsy Malagasy aho fa frantsay. | |
T: Ity misy taratasy mila fenoina. | Ime a papirok amiket ki kell tolteni. |
J: Misaotratompoko. | |
T: Misy entana ve? | Van csomagja? |
J: Misy entana telo. | |
T: Seza telo amby roapolo, akaikin’ny Ramosé. | 23-as szek az ur mellett. |
J : Misaotra. | |
MICRO | |
T :Tompoko lahy sy tompoko vavy, tongasoa eto amin’ny air madagascar. I Tunde ny anarako, ny hotesinareo. Eto Paris isika ary ho any Madagasikara, androany alakamisy sivy amby voapolo, oktobra, sivy sy roaarivo. Hariva ny andro. |
SERVICE DE BOISSONS |
T :Inona no sotronareo ? | Mit iszik? |
J : Izaho dia misotro divay. Misy gazety ve? |
T: Eny. Ity ny gazety. | |
J: Misaotra. Azafady,mbola misy divay? |
T: Eny. | |
J: Aiza ny fidiovana? | |
T: Ery ny varavarana, mahita ve ianareo? | Ott az ajto, latja? |
J : Misaotra. | (Jessica part fumer dans les WC.) |
TOILETTES ||
T : Sokafo ny varavarana azafady tompoko ! Tsy mahazo mifoka sigara ato!!! | Nyissa ki az ajtot ! A dohanyzas tilos ! |
J:  Azafady. | (Jess s’assoit) |
SERVICE REPAS | |
T: Ity ny lovia,forisety, sotro ary antsy. Mbola mila divay ve azafady? | Ime a tanyer, a villa, a kanal, es a kes. Meg egy pohar bor? |
J:. Ratsy ny Hanina. Ay marary aho. | (Elle vomit.) |
T : Manahoanaianao ? | |
J : Tsia. Azafady, azafady !!! | |
T : Misotro toaka ianareo. Telo vera!!! | Alkoholt iszik ! Harom pohar ! |
DANS MON ESPACE | (Jess vient me voir dans la nuit, je lis.) |
T : Inonany vaovao ? | |
J : Tsia. Tsy mahita tory aho.  Misy Lexomil ve ? | |
T : Ity. | |
J : Misaotra tompoko. | |
T : Tsy misy fisaorana. | (Elle commence à me raconter sa vie.) |
J :...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Mortalité malgache
  • La littérature malgache
  • Lanague malgache
  • Crise malgache
  • finance public malgache
  • Les impôts différés malgaches
  • La coiffure traditionnelle malgache
  • Code penal malgache

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !