Senās mikēnas: mīti un vēsture

Pages: 38 (9367 mots) Publié le: 12 avril 2011
Latvijas Kultūras akadēmija

Kultūras teorijas un vēstures katedra

Kursa darbs

Senās Mikēnas: mīti un vēsture

Autore:
Inga Kundziņa
Humanitāro zinātņu bakalaura studiju programmas
Starptautisko kultūras sakaru (Latvija - Francija) apakšprogrammas
2. kursa studente

Zinātniskais vadītājs:
Dr. hist. Harijs Tumans

Rīga, 2004. gads

Saturs

|Ievads|3 |
|1. Antīkā tradīcija par Mikēnu izcelšanos |5 |
|2. Antīkā tradīcija par Mikēnu valdniekiem |10 |
|2. 1. Persejapēcteči |11 |
|2. 2. Elektrions |13 |
|2. 3. Eiristejs un Hērakls |15 |
|2.4. Atrejs un Tiests |17 |
|2. 5. Agamemnons |22 |
|2. 6. Orests|26 |
|3. Antīkā tradīcija par Mikēnu norietu |28 |
|Kopsavilkums |31 |
|Izmantoto avotu un literatūras saraksts|32 |
|Anotācija (L'Annotation) |33 |
| | |
|| |
| | |

Ievads

Rietumeiropas kultūra attīstoties arvien atgriežas pie savas sākotnes – Senās Grieķijas kultūras. Šī darba autori vienmēr ir fascinējusi antīkās kultūras sakārtotība un harmonija. Ceļojums pa Grieķiju šopriekšstatu nostiprināja un papildināja. Tomēr bija viens objekts, kura apskates laikā radās daudzas neskaidrības un jautājumi – tās bija senās Mikēnas. Tuvāk apskatot materiālus par sengrieķu kultūru, nācās pārliecināties par Mikēnām kā visai nozīmīgu vietu senās Grieķijas vēsturē. Tā kā sengrieķu pasaule šī darba autorei allaž šķitusi ļoti pievilcīga, tika pieņemts lēmums papētīt šo tēmudziļāk. Atklājās, ka senās Mikēnas bija ļoti nozīmīgas antīko cilvēku pasaulē. Tur dzīvojuši daudzi vareni valdnieki, kas spilgti iezīmējuši savu vārdu vēsturē un iespaidojuši dzīvi daudziem. Šī vieta bija tik iespaidīga un brīnišķa, ka ap to veidojušās daudzas teikas un leģendas, kas stāsta par Mikēnu izcelšanos, par ar tām saistīto cilvēku likteņiem, piedzīvojumiem. Mikēnas arī minētas daudzāstraģēdijās un eposos. Dažādos laika periodos cilvēki Mikēnas vērtējuši un izpratuši dažādi, tādēļ ir izveidojušies un pastāv vairāki mītu varianti, dažādas to interpretācijas.
Darba mērķis ir noskaidrot kādi mīti saistās ar senajām Mikēnām, ar to izcelšanos, ar valdniekiem, ar to norietu, izprast sengrieķu skatījumu uz savu vēsturi, no mītiem izdibināt iespējamos vēsturiskos faktus sengrieķu...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • La politique japonaise (miti)

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !