What is this

515 mots 3 pages
BERGEN KATEDRALSKOLE

EKSAMENSORDNINGEN VÅREN 2011

VG3, studiespesialiserende utdanningsprogram

Alle elever skal opp til sentralt gitt skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg skal elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i 2 fag. Ett av fagene kan være norsk sidemål.
Elevene skal også trekkes ut til muntlig/muntlig-praktisk eksamen i ett fag. Elever som mangler skriftlige trekkfag blir trukket ut i to muntlige fag.
Minoritetsspråklige elever kommer opp i norsk som andrespråk for språklige minoriteter i tillegg til trekkfagene.
SKRIFTLIG SENTRALT/LOKALT GITT EKSAMEN:

Melding om skriftlig trekkfag blir gitt: FREDAG 13. MAI KL. 9.00

Aktuelle eksamensdager og fag - elever VG3:

|Fag |Forberedelse |Eksamen |
|Spansk II (PSP5051) |Ingen |Fredag 20. mai |
|Russisk II (PSP5045) |Ingen |Fredag 20. mai |
|Japansk II (PSP5177) |Ingen |Fredag 20. mai |
|Historie og filosofi (SAM3002) |Fredag 20. mai* |Mandag 23. mai |
|Inf. teknologi (REA3015) |Fredag 20. mai* |Mandag 23. mai |
|Markedsf. 2 (SAM3006) |Fredag 20. mai* |Mandag 23. mai |
|Fransk III (PSP5017) |Ingen |Mandag 23. mai |
|Tysk III (PSP5071) |Ingen |Mandag 23. mai |
|Kjemi

en relation

 • L'identité
  35826 mots | 144 pages
 • Jeff foster
  5168 mots | 21 pages
 • Literary theory
  45374 mots | 182 pages
 • Savoir Parler L Anglais Courrement
  9096 mots | 37 pages
 • Assistance
  2002 mots | 9 pages
 • Boris groys
  8755 mots | 36 pages
 • Civil
  1579 mots | 7 pages
 • Scrum guide
  5711 mots | 23 pages
 • Molère
  10408 mots | 42 pages
 • project brief
  1142 mots | 5 pages