L art du roman

17865 mots 72 pages
Универзитет у Крагујевцу ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Владимир Павловић лектор ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

ПРАКТИКУМ ИЗ ПРЕВОЂЕЊА СА СРПСКОГ НА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Београд, октобар 2009.

САДРЖАЈ Предговор Како користити ову радну свеску? Текстови I година Текстови II година Текстови III година Текстови IV година Модели реченица за превођење са српског на француски језик Неке фреквентне конструкције и њихови еквиваленти у француском језику Чинови у копненој војсци и у ваздухопловству
Основне јединице и наоружањеу српској и француској копненој војсци и ваздухопловству

3 4 6 26 45 71 90 93 97
98

ПРЕДГОВОР Ова свеска се ни у ком случају не треба нити може сматрати уџбеником. Она представља извесну помоћ студентима који се код куће припремају за лекторска вежбања из оног дела предмета Француски језик (раније Савремени француски језик) који се зове Превођење са српског на француски, или како се то на француском зове le thème. На самим часовима вежбања она служи студентима да у за то предвиђени простор у њој забележе решења до којих су дошли заједно са лектором, да би касније, приликом интензивније припреме за сам испит, могли да провере до ког степена вештине примене граматичких знања су стигли и процене у којој мери су спремни за испит. Истовремено, она ће им послужити и да самостално вежбају и обнављају усвојену лексику и синтаксичке структуре, као и стилске обрте својствене француском језику, ономе што називамо „духом језика“ (le génie de la langue). Дакле, сврха тих вежбања није стицање теоријских знања из граматике, већ стицање вештине примене тих знања у пракси. Традиција Катедре за романистику и сам смисао филолошких студија налаже лекторима да студентима у ту сврху понуде аутентичне књижевне текстове савремених аутора који стварају на српском језику, а у извесној знатно мањој мери и на варијантама до недавно заједничког, српскохрватског језика. Студенти морају знати унапред да избор текстова за превођење у овој свесци ни у ком случају не одражава књижевни

en relation

 • Art roman
  2588 mots | 11 pages
 • art roman
  2211 mots | 9 pages
 • L art roman et l art gothique
  343 mots | 2 pages
 • art roman et art gothique
  582 mots | 3 pages
 • L Art Du Roman
  1348 mots | 6 pages
 • L art roman l art gothique
  901 mots | 4 pages
 • Art roman
  503 mots | 3 pages
 • Art gotique art roman
  983 mots | 4 pages
 • Art gothique et art roman
  1387 mots | 6 pages
 • Art gothique et roman
  2997 mots | 12 pages