V e r p a k k i n g v o o r p o ë t i s c h p r o d u c t

410 mots 2 pages
Verpakking voor een poëtisch product
Ontwerp een verpakking voor een poëtisch product.
Een poëtisch product is een product dat geen (economisch) nut heeft, maar dat wel heel aantrekkelijk is (lijkt) om te kopen.
Een paar voorbeelden: wolkenschuim, een tijdoorbel, kastanjebolsters….

Criteria
• De verpakking moet van plat naar ruimtelijk gevormd kunnen worden (doosje, zakje)
• Op de verpakking moeten beeld en tekst samengaan (evt. etiket)
• De verpakking moet het nutteloze en het poëtische van het product dat erin zit goed weergeven.
• De verpakking moet qua inhoud of vorm een duidelijk contrast bevatten.

Tijdens het proces moet je vooronderzoek doen naar …
A. Welk product je wilt gaan verpakken (onderzoek: 10 inspiratieplaatjes;
3 producten - 12 schetsen)
B. De vorm en het materiaal van de verpakking (5 inspiratieverpakkingen;
5 vormen - 10 schetsen; 3 materialen - 5 ‘proefjes’)
C. Het beeld dat op de verpakking komt en het materiaal dat je ervoor gebruikt
(3 beelden - 9 schetsen)
D. De letters en de tekst die op de verpakking komen (3 lettertypes, 3 schetsen beeld + tekst)

 Van elk onderdeel At/m D moet het proces d.m.v. schetsen en logboekaantekeningen duidelijk te volgen zijn. Het is misschien handig om deze volgorde aan te houden, maar zeker niet verplicht!
 Voor elk onderdeel A t/m D is een minimaal aantal schetsen verplicht. De aantallen staan tussen haakjes.
 Voor het logboek heb ik een voorbeeld gemaakt.

Planning:
• 6 lessen + huiswerkmomenten = totaal 15 lesuren.
• Data: 9 februari, 23 februari, 2 maart, 9 maart, 16 maart, 23 maart.
• Uiterste inleverdatum: 30 maart, begin van de les.

V E R P A K K I N G V O O R P O Ë T I S C H P R O D U C T
L O G B O E K

Naam: …………………………………………………………………………………………………………..
Maandag 9 februari
Werk: (beschrijf wat je gedaan hebt in de les)

Reflectie en conclusies: (bekijk het gemaakte werk, geef je positieve en/of negatieve mening, trek conclusies.

Huiswerk

en relation

 • Religion mystérieuse
  11191 mots | 45 pages
 • 22Le ph nom ne de la chirurgie esth tique
  41316 mots | 166 pages
 • Baccalaur At Professionnel Ann E 2012
  195000 mots | 780 pages
 • Littérature russe
  18979 mots | 76 pages
 • Omas
  99508 mots | 399 pages
 • Rapport De Stage Peugeot
  169558 mots | 679 pages
 • Assa
  18021 mots | 73 pages
 • Jeanne d'arc
  79130 mots | 317 pages
 • Ecrit mémoire finalisé
  15353 mots | 62 pages
 • Théorie des graphes (introduction)
  31247 mots | 125 pages