Alienation maternelle

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 71 (17611 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 2 janvier 2011
Lire le document complet
Aperçu du document
Psykolog
TIdNINgEN
nr 8/2008 u Psykologernas tidning

Filosof om SSRIläkemedel

Lars Ahlin om evidenskraven: ”Olyckligt med stelbenta upphandlingsregler”

”Sverige är ett u-land när det gäller sörjandestöd”

Ann-Kristin Lundmark:

innehåll nr 8/2008
3 Eva Brita Järnefors
foto: tomas södergren

Psykologtidningen
8/08 u 2/6 – 23/6 u Årgång 53 Utgiven av Sveriges Psykologförbundchefredaktör och ansvarig utgivare: Eva Brita Järnefors, 08-567 06 451 evabrita.jarnefors@psykologforbundet.se redaktionssekreterare och stf ansvarig utgivare: Carin Waldenström, 08-567 06 453 carin.waldenstrom@psykologforbundet.se redaktör: Peter Örn, 08-567 06 452 peter.orn@psykologforbundet.se vik redaktör: Kajsa Heinemann, 08-567 06 403 kajsa.heinemann@psykologforbundet.se Box 3287, 103 65Stockholm Fax 08-567 06 490. postgiro: 373267-4 bankgiro: 767-2066 e-post: tidningen@psykologforbundet.se www.psykologforbundet.se ISSN 0280-9702.
foto: sonny thoresen

ledare:

”Sverige är ett u-land när det gäller sörjandestöd”

Svår sorg kan läka – allt handlar om bemötandet, och om det sörjandestöd som ges. Den övertygelsen har psykolog Ann-Kristin Lundmark.

4

Lars Ahlin omevidenskraven vid upphandling Psykodynamiker i Skåne kritiska till upphandlingskrav

10 11

Ann-Kristin Lundmark

annonser: Newsfactory, Säljare: Carolina Rosas 08-587 86 532 carolina.rosas@newsfactory.se Annonsmaterial: Johan Kjellström 08-545 03 994 johan.kjellstrom@newsfactory.se prenumerationer och adressändringar: Lagern Akademikerservice Tel 08-567 06 430 • Fax 08-567 06 090msc@akademikerservice.se Pris: 550 kr inkl moms helår, 15 nr, 2008. Lösnummer 35 kr. Telefonnummer/e-post till serviceområden, kanslipersonal, förbundsstyrelse m fl hittar du på näst sista sidan.

Nedslag hos Psykologföreningarna
Psykologföreningen GöteborgsOmkretsen får besök 14

Psykoterapimässan Mobbning i skolan
Individperspektivet är nödvändigt för att förstå mobbning, skriver psykolog Zelma Fors.

13 17Paul Banér och Gerry Tapper
foto: peter örn

psykologtidningen på nätet: Som medlem har du också tillgång till de senaste numren av tidningen som PDF-fil. All redaktionell text lagras elektroniskt för att kunna publiceras som PDF-filer på webben. Författare som inte accepterar detta måste meddela förbehåll. I princip publicerar vi inte artiklar med sådana förbehåll.

Filosof förklararframgången för SSRI krönika
Magnus Ringborg

20 24

Medlem Förening sveriges tidskrifter

Fackpressupplaga 9 600 ex 2007

Forskning och metodutveckling: 25
Behöver psykologen bry sig om PAS?
Fredrik Svenaeus

Tryck: Wallin & Dalholm Boktryckeri AB, Lund 2008. Grafisk form: Marianne Tan. marianne@tanproduktion.se

Debatt Evidenskrav vid upphandling

30

bilden är beskuren.

ViolaArgus-Zivaljic har reagerat på intervjun med Mårten Gerle, medicinsk rådgivare i Region Skåne och får svar av Gerle.

Nummer Distributionsdag Manusstopp för plats- och kursannonser Manusstopp för psykolog- och yrkesföreningar

9/08 24/6 2/6 4/6

10/08 18/8 28/7 30/7

11/08 8/9 18/8 20/8

Filmrecension
Funny Games

31

Omslag: Ann-Kristin Lundmark Foto: Tomas Södergren

Altanen vidGrønnegate av Christian Krogh

Psykologtidningen 8/08

ledare

eva Brita Järnefors

göteborgspsykologer utvecklar elevvården

U

tbildningsminister Jan Björklund förklarade i sitt tal vid folkpartiets riksmöte 26 april i Västerås att skolhälsovården och elevhälsan måste förstärkas. Han ville också utöka antalet skolsköterskor och kuratorer. Men han nämnde inte psykologerna!Psykologförbundets ordförande Lars Ahlin och Pia Sointio, ordförande i Yrkesföreningen Psykologer i skola och förskola, skickade då ett öppet brev till Jan Björklund och uppmanade honom: ”Låt elevhälsan bli komplett! Skriv in i skollagen att det ska finnas tillgång till både skolpsykolog, kurator, skolsköterska och läkare”. Statssekreterare Bertil Östberg svarade att ”på Utbildningsdepartementet pågår i...