Antologie teoria literaturii

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 196 (48949 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 1 juillet 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Teoria literaturii

Antologie de studii, eseuri, articole

Anul I, Semestrul II

Selecţie realizată de conf. univ. dr. Rodica Ilie
Test de autoevaluare

1) Care este cea mai bună carte pe care ai citit-o în acest semestru?
2) Cum se raportează ea la cărţile tale preferate?
3) Cum ai ales-o?
4) Cum te-ai raportat la ea după primele 10-20 pagini?
5) Care este aspectul celmai important pe care l-ai aflat din această carte?
6) Citind-o ai aflat ceva nou despre tine, despre alţii?
7) Cu ce scop citeai la începutul semestrului?
8) Cu ce scop citeşti acum?
9) Cum te-ai transformat ca lector în acest semestru?
10) Ce îţi propui să citeşti în continuare?
11) În ce mod îţi influenţează acest aspect lectura / producerea de texte (scrisul creator / critic)?
12) Existăceva ce ţi-ai propus să citeşti în acest semestru şi nu ai reuşit? De ce?
13) Care este, din punctul tău de vedere, cel mai interesant text studiat până acum la seminarul de Teoria literaturii?
14) Cum ţi s-au părut până acum seminarul / cursul de Teoria literaturii?
15) Ce modificări sugerezi pentru semestul al doilea?

Tematica semestrului II - curs

1. Funcţiile literaturii. De ladidactic la experimental şi ludic
2. Antiliteratura. Paraliteratura. Subliteratura
3. Metaliteratura şi tehnicile metaliterare
4. Modul de existenţă al operei literare
5. Genurile literare
6. Stilul. Aticism. Asianism. Autoreferenţialitate
7. Limitele interpretării

Tematica semestrului II - seminar

1. Insolitarea. Discuţie aplicată pe studiul „Arta ca procedeu”, V. Şklovski.Poemul-ghicitoare despre obiecte, comentarii ale poemelor personale

2. Antiliteratura: Dezbatere pe marginea unui manifest avangardist la alegere (F.T. Marinetti - Fondarea şi manifestul futurismului 1909, Tristan Tzara - Manifestul dada 1918); sinteză teoretică la articolul „Antiliteratura” – Adrian Marino, în Dicţionarul de idei literare, editura Eminescu, 1974

3. Metaliteratura: Recunoaşterea şianaliza tehnicilor metaliterare (romane la alegere: Cervantes - Don Quijote, Italo Calvino – Cavalerul inexistent, Vicontele tăiat în două, Baronul din copaci, Dacă într-o noapte de iarnă un călător, Julian Barnes - Papagalul lui Flaubert, Peter Ackroyd - Documentele lui Platon)

4. Modul de existenţă al operei literare: sinteză asupra capitolului omonim semnat de René Wellek şi Austin Warren;aplicaţie şi dezbatere pe marginea unor caligrame semnate de Apollinaire, poeme tipografice, poeme concrete, poeme ale futurismului italian şi rus, poeme lettriste, e.e.cummings, etc

5. Genurile literare: Dezbatere pe marginea teoriei genurilor aparţinând lui Boris Tomaşevski - „Genurile narative”; aplicaţie: redactarea, la alegere a unui basm / schiţă / nuvelă (activitate de echipă).

6.Stilul: Dezbatere pe marginea articolelor „Gradul zero al scriiturii – Roland Barthes”, „Cât de obişnuit este limbajul obişnuit?” - Stanley Fish; aplicaţii şi comentariu de texte literare
7. Literatură şi limbaj / insolitarea şi formele sale – Aplicaţie de seminar

Marin Sorescu – Harta

Mai întâi să vă arăt cu băţul
Cele trei părţi de apă
Care se văd foarte bine
În oasele şi ţesuturilemele:
Apa e desenată cu albastru.

Apoi cei doi ochi,
Stelele mele de mare.

Partea cea mai uscată,
Fruntea,
Continuă să se formeze zilnic
Prin încreţirea
Scoarţei pământului.

Insula aceasta de foc e inima,
Locuită dacă nu mă înşel.

Dacă văd un drum
Mă gândesc că acolo trebuie să fie picioarele mele,
Altfel drumul n-ar mai avea nici un rost.

Dacă văd marea
Mă gândesc că acolotrebuie să-mi fie
Sufletul, altfel marmora ei
N-ar face valuri.

Mai există desigur
Şi alte pete albe
Pe trupul meu,
Cum ar fi gândurile şi întâmplările mele
De mâine.

Cu simţurile,
Cele cinci continente
Descriu zilnic două mişcări:
O mişcare de rotaţie în jurul soarelui
Şi una de revoluţie
În jurul morţii...

Cam aceasta este harta pământului meu
Care va mai sta o vreme...