Le pouvoir politique

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 23 (5667 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 13 décembre 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
PUTEREA POLITICĂ – FORMĂ DE EXERCITARE
A CONTROLULUI SOCIAL

1. 1. Funcţiile puterii politice

Este deja un lucru binecunoscut că orice formă de comunitate umană implică, în mod necesar, o conducere, fără de care organizarea, existenţa şi funcţionalitatea grupului respectiv nu sunt posibile. Luând în considerare o asemenea teză vom putea afirma că începuturile guvernării, deci alefenomenului politic, coincid cu cele ale vieţii sociale, condiţionându-se şi influenţându-se reciproc în decursul îndelungatei lor evoluţii.
Societatea este un fapt natural, un dar al naturii, determinat de nevoia pe care omul o are faţă de semenii săi. Omul nu poate trăi izolat, în afara societăţii. Pentru un asemenea mod de viaţă el ar trebui să fie, după cum spune Aristotel, „animal oriDumnezeu”. Dar, după cum nu este nici una nici alta, mediul şi locul lui de viaţă este societatea. În societate omul găseşte integrarea vieţii sale în diversele ei manifestări, precum şi posibilitatea atingerii scopurilor, care îi motivează şi animă existenţa, de la cele mai elementare până la cele mai înalte. Dar viaţa în comun, într-o societate, indiferent de nivelul ei de dezvoltare, implică, înmod necesar, o guvernare, adică o exercitare a puterii politice.
În timp ce politica reprezintă o expresie de origine greacă, puterea, ca instrument al politicii, prin care, în definitiv, se realizează scopul acesteia, este de origine romană[1]. Explicaţia constă în faptul că civilizaţia greacă a pus un mai mare accent, în gândirea şi practica guvernării, pe ideea binelui comun ca scop alvieţii comunitare organizate şi conduse politic. Romanii, în schimb, ajunşi în situaţia de a gestiona un imens teritoriu, locuit de popoare dintre cele mai diferite, au adoptat forme organizaţionale care să le asigure, în primul rând, o dominare eficientă a acestora. Prin urmare, la ei s-a acordat mai multă atenţie conceptului de putere, alimentat fiind, şi de spiritul de dominaţie militară, ce seînrădăcinase profund în organizarea şi funcţionarea instituţiilor imperiale.
Conform behaviorismului, puterea constă într-o relaţie de influenţare a comportamentului unui actor social de către altul. Mai concret, puterea constă într-o relaţie în care un actor A încearcă, în mod vizibil şi observabil, să-l incite pe un actor B să facă ceea ce vrea A, lucru pe care B, în alte circumstanţe,nu l-ar fi făcut. Dacă A reuşeşte în tentativa lui, atunci se consideră că are putere asupra lui B, iar dezacordul iniţial dintre ei se rezolvă în favoarea lui[2].
O asemenea definiţie este criticabilă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, raportul de influenţare dintre doi actori sociali, aşa cum este văzut de behaviorişti, este aplicabil oricărei relaţii de putere (familială,religioasă, sindicală, economică etc.), nu neapărat numai în domeniul politic.
Apoi, într-o relaţie de putere, în cele mai dese cazuri, sunt prezenţi nu numai doi actori, ci o mulţime, a cărei mărime, dacă ne referim, de exemplu, la puterea politică, este de mari dimensiuni. În politică, de asemenea, relaţiile dintre actori nu trebuie văzute neapărat prin prisma contradicţiilor şi arivalităţilor şi nici că actul politic, ca expresie a unei manifestări de putere, ar contraveni, numaidecât, intereselor celor asupra cărora se exercită puterea.
Mai este de subliniat şi faptul că nu în toate cazurile puterea este un lucru observabil. În manifestările sale, nu de puţine ori, puterea politică îşi maschează interesele şi scopurile adevărate, căutând, pe cât posibil, să ofere o imagine„cosmetizată”, din care să rezulte „corectitudinea”, „cinstea” şi „devotamentul” faţă de cei conduşi politic. Culisele mecanismului politic şi ale puterii politice nu sunt pentru publicul larg[3].
Într-o altă concepţie se afirmă că puterea este totuşi o relaţie de influenţare, de comandă şi de ascultare, numai că ea are în vedere o structură comunitară, miza constând în determinarea...