Stima

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 2 (377 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 10 avril 2011
Lire le document complet
Aperçu du document
stiam de sine

Identitate socială și stimă de sine-bibliografie orientativă

Allport, G., 1981, Structura și dezvoltarea personalității, Ed. Didactică și Pedagogică, BucureștiChelcea Septimiu, Stereotipuri, reprezentari si identitate sociala, 2000, București
Ciocan Elena, 2008, Utilizarea elementelor de teoria probabilităţilor în managementul educaţional al claseide elevi, Ed. Sigma, București
Cosmovici Andrei, Iacob Luminița, 1999, Psihologie școlară, Ed. Polirom, Iași
CRAMARUC Nicoleta, Stima de sine şi anxietatea profesorului - - învăţământspecial şi de masă , Ed. Lumen, Iași, 2007
DUMITRIU Iulia Cristina, Efectul deprecierii publice asupra stimei de sine în adolescenţă, Iaşi, Ed. Pim, 2007
Dincă Melinda, 2008, Sociologiaidentităţii sau Despre Identitatea Socială şi Socialul Identităţii, Ed. Universității de Vest, Timișoara
HUMPHREYS Tony, Stima de sine - cheia pentru viitorul copilului tău, Bucureşti, ElenaFrancisc Publishing, 2008;
Iacob Luminița, Imagini identitare, 1999, Ed. Eurocart, Iași
Iucu Romiță, 2000, Managementul clasei de elevi, Ed. Polirom, Iași
Iucu Romiță, 2006,Managementul clasei de elevi, Ed. Polirom, Iași, ed. a II-a
JENKINS Richard, 2000, Identitatea socială, Ed. Univers, București
Klein Ioana teodora, 2009, Managementul clasei de elevi, OradeaLUCA Daniela, Influenţa stimei de sine (sinele emoţional, sinele şcolar) asupra randamentului şcolar al elevilor, Vaslui, Media Sind, 2009
LUCA Sabina-Adina, 2010, Identitatea socioculturalăa tinerilor : repere în contextul globalizării şi al schimbării sociale, Iasi, Institutul european
Mihăilă Valerica, Institutia şcolară şi construirea identităţii sociale a individului, 2001,Ed. Universitatii Al. I. Cuza Iasi, 2001
Mihăilă Valerica, Institutia şcolară şi construirea identităţii sociale a individului, 2001, Ed. Universitatii Al. I. Cuza Iasi, 2002, Iași, Ed....