Vulkaan

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 2 (429 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 27 décembre 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
DE VULKAAN :

wat is een vulkaan ?

Een vulkaan heeft de vorm van een berg dus hij heeft reliëf. Dat is een geologische structuur. Hij is gedeeld door 5 delen :
-de magma.
-de lava
-debelangrijke haard
-de ondergeschikte haarden
-de krater
E zijn verschillende vulkaan. Sommige vulkaan zit op de aarde of in de zee.

Hoe onstaat en vulkaan ?

In de aarde, is er de magma. De magmakan heel druk, heel warm worden. Wanneer is hij te druk, gaat de aarde open. We zullen een scheur of meer scheuren krijgen. De magma gaat uit deze scheuren en de lava gaat stijgen. Daarna gaat delava gedroogt en we krijgen de vulkaan en zijn vorm.

Waar komen vulkaan voor ?

De vulkanen zijn overal waar een scheur staat en bij de platen tektoniek. De meestal van de vulkanen komen wanneeraanraken de platen tegen elkaar en wanneer ze maken zichzelf een scheur. Maar sommige vulkanen komen in de midden van de platen. Bijvoorbeeld : Hawaï

Hoe gevaarlijk is een vulkaan ?

De vulkanenmaken eruptie. Er zijn verschillende soorten eruptie. De klassieke eruptie is wanneer de lava gaat uit de vulkaan. Ze stroomt op de vulkaan en ze gaat op de aarde. Soms is de weg van die lava van 10kilometer. Er zijn ontplofbare eruptie. Ze zijn gevaarlijk want de vulkaan uit met kracht soort blok die papperrige of stevig zijn. De meestal kunnen de mensen niet vertrekken. Voor de vulkanischeeruptie, uit de vulkaan met kracht stenen of bomben.

Is er in Europa een vulkaan die nog actief is ? Indien ja, beschrijf dit geval.

Ja. Er is wel een vulkaan in Europa die nog actief is :
Devésuve.
Hij staat in Italië bij de Thyrrhense Zee. Hij staat in het zuiden van de bergketen : « De Apennins ». Zijn hoogte is van 1 281 meter. Zijn laaste eruptie was in 1944.
Dat is deze vulkaan dieheeft Pompeji helemaal kapot maken. Dat is een vulkaan van de ontplofbare type. Bij deze vulkaan hebben we een goede vruchtbare landbouwgrond dus veel mensen komen bij die vulkanen wonen. Dat is een...