Eichmann à jérusalem, un rapport sur la banalité

2986 mots 12 pages
Journal of Naval Science and Engineering 2009, Vol. 5 , No.1, pp. 49-61

SOYKIRIM SUÇU
Dz. Kd. Ütğm.Tolgahan ALPYAVUZ Deniz Harp Okulu Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Tuzla, İstanbul, Türkiye tolgahanalpyavuz@yahoo.com Özetçe
Soykırım, Milletlerarası Hukuk(MAH) bağlamında ilk kez BM Genel Kurulu(BMGnK)’nun 11 Aralık 1946 tarih ve 96(I) sayılı kararı ile açıkça suç kabul edilmiş olup, adı geçen karar ile, ilgili BM Organından “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi (SSÖCS)’nin hazırlanması istenmiştir. BMGnK’nun 96(I) kararı gereğince hazırlanan ve 9 Aralık 1948 tarih ve 260 A(III) sayılı BMGnK kararı ile kabul edilmiş olan SSÖCS, soykırım suçunun ve cezalandırılmasının hukuksal temelini oluşturmaktadır. Türkiye sözleşmeye 31 Temmuz 1950 tarihinde katılmıştır. Bu çalışmanın planı ve içeriği: “(i) Soykırım suçunun hukuksal temeli nedir? (ii) Soykırım suçunu unsurları nelerdir? (iii) Soykırım suçu kapsamında cezalandırılacak eylemler nelerdir? (iv) Yargılamaya ilişkin esaslar nelerdir?” soruları etrafında şekillenmiştir.

THE CRIME OF GENOCIDE
Absract
Genocide has been declared as a crime explicitly first by UNGA’s 11 Dec 1946/96(I) resolution and UN Administriation has been asked to prepare “Convention on Prevention and Punishment of The Crime of Genocide” with regard to UNGA’s recent resolution. “Convention on Prevention and Punishment of The Crime of Genocide” has been acccepted with the UNGA’s 11 Dec 1946/260A(III) resolution which has been prepared according to the UNGA’s 96(I) resolution, is Legal foundation of the Crime of Genocide and punishment of it. Turkey participated to this convention at 31 July 1950.

49

Soykırım Suçu

Contents and plan of this article : (i) What is the Legal foundation of the Crime of Genocide? (ii) What is the components of the Crime of Genocide? (iii) What is the punished actions according to the Crime of Genocide? (iv) What is the principles of the judgements? Anahtar Kelimeler :

en relation

 • Eichmann à jerusalem: rapport sur la banalité du mal
  1587 mots | 7 pages
 • Hannah Arendt
  10022 mots | 41 pages
 • Banalité du mal chez hannah arendt
  3499 mots | 14 pages
 • La banalité du mal, nouvel examen critique
  1232 mots | 5 pages
 • CRISE DE L42DUCATION
  3045 mots | 13 pages
 • Biographie Hannah Arendt
  733 mots | 3 pages
 • Le mal
  3626 mots | 15 pages
 • hannah arendt
  1136 mots | 5 pages
 • Le mal radical
  538 mots | 3 pages
 • Eichmann a jerusalem
  2479 mots | 10 pages