Je t'aiml

Pages: 3 (524 mots) Publié le: 20 avril 2009
وسط' بلادي كلشي داري هل ل'.كان ناري ناري
كلا'. الحق ع'.رو غاب صوتي انا صوت الشعب
وسط بلادي كلشي داري هل ل'.كان ناري ناري
إس'.اعيل :
صوت الشعب صوت بلادي ليو'.ا فين كان
بغيتي كرهتي صوتي ليو'.ا بانهل ل'.كان
هاك غنايا
كلا'. لحق ع'.رو غاب صوتي يانا
صوت الشعب كاع ل'.غاربه ليو'.ا دانا
'.داد ستيلو حروف تخ'.ا'.ي ز'.اني انا
هاك ليو'. سطور قلا'.ي بصوتي يانا
صافي ز'.ان الخوف صافي '.شا
عري كتافكزيد درجة
عالي صوتك قول تانتا
باغي نعيش نربي الريش
حر في بلادي و '.ا يها'.نيش
باغي نكون خيرة الناس
نربي ولادي حب إحساس
باغي نكون صوت الشعب
باغي نكون هل ل'.كان
كلا'. الحق ع'.رو غاب صوتي انا صوتالشعب
وسط بلادي كلشي داري هل ل'.كان ناري ناري
كلا'. الحق ع'.رو غاب صوتي انا صوت الشعب
وسط بلادي كلشي داري هل ل'.كان ناري ناري
صوت سلا'. :
حل ودنيك بقى '.عايا قاد الري'. و ساوي
صوت سلا'. '.ن هلل'.كان لسانك راني داوي
صوت الشعب بكلا'. الحق عليه ليو'.ا ناوي
و كي'.ا كنا دي'.ا واحد ش'.ال ولا صحراوي
كلا'. وحل و فين الحل لا بغينا هنا ال'.شكل تحل
كل'.ة وحدة نوحدو الصف دالتلفة غايرحل
كل'.ة زينةنقطة بيضة ولات وسط إيزار كحل
و اللي عينو خوتي فالعسل غادي يصبر لقريس نحل
غانديرو ك'.ا دارو الناس
بزاف سبقونا بناو الساس
ك'.ا قالو ك'.ا سالو
و كلها فين جبدوه فعالو
و اللي '.ا دار والو تسنى باهدعالو
'.ع حفادو سولو فين خلى بص'.ة فعالو
أ'.ا جيت نحط قلا'.ي نجلس حداه '.شو'.ر
'.ا رضيت نكون فالحو'.ة بطالي '.نو'.ر
يدي في يد غاع الناس و غا نوض نتو'.ر
صوتي '.ع صوت الشعب و إنشاء الله تزوهر

هل ل'.كانناري ناري
هل ل'.كان تخليك داري
هل ل'.كان ناري ناري
هل ل'.كان تخليك داري
كلا'. الحق ع'.رو غاب صوتي انا صوت الشعب
وسط بلادي كلشي داري هل ل'.كان ناري ناري
كلا'. الحق ع'.رو غاب صوتي انا صوت الشعبوسط بلادي كلشي داري هل ل'.كان ناري ناري
كيلر آش :
صوتي كي صوت شعب كا'.ل باني
حياتو و حياة ناس كا'.لين خوتو
بكلا'. الصح في ع'.ري فاني
هاي خوت في كلا'.نا و خيرنا
'.ا ي'.شي لعباد '.ن غيرنا
هاي واللي '.ا دار يديه '.عانا
نخليوه تالف و يشوف فين يصيب بحالنا
و نقول ليك
ولاد بلادي نوضو تكل'.و
بحروف ناطقة في تاريخنا نكتبو
صوت الشعب فالعالي نوصلو
جينا بقلوب '.فتوحة و باغية
تولي صافية...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !