Manual windows

89830 mots 360 pages
MANUAL WINDOWS 95/98

CUPRINS
Acest manual electronic `nso]e[te cursul interactiv “WINDOWS 98”. Citi]i mai jos condi]iile de utilizare al prezentului manual.

ISBN 973-95286-0-0 Toate drepturile asupra acestei publica]ii apar]in firmei ISA SRL Reproducerea integral\ sau par]ial\ a textului [i ilustra]iilor din prezentul manual se poate realiza numai cu permisiunea firmei ISA SRL. Utilizatorul de drept al cursului interactiv “WINDOWS 98” poate lista la imprimant\ o singur\ copie a prezentului manual numai pentru uzul personal.
ISA srl - Curs MS Windows 95/98

pg.1

CUPRINS
Prezentare general\ curs MS WINDOWS 95 & 98 ! Lec]ia 1: DESCRIEREA UNUI CALCULATOR PERSONAL
"#1.1. Arhitectura Hardware "# 1.2. Software de baz\ "# 1.3. Despre re]ele de calculatoare "# 1.4. Exerci]ii

5

6
6 17 21 23

! Lec]ia 2: NO}IUNI DESPRE ORGANIZAREA LOGIC| A DATELOR
" 2.1. Fi[iere [i Directoare " 2.2. Exerci]ii

25
26 30

! Lec]ia 3: INTERFA}A GRAFIC| MS WINDOWS 95/98
" 3.1. Pornirea calculatorului " 3.2. Prezentarea general\ a sistemului de operare MS Windows 95/98 " 3.3. Elementele interfe]ei grafice MS Windows 95/98 " 3.4. Elementele unei ferestre de aplica]ie " 3.5. Butonul din dreapta al mouse-ului " 3.6. Butonul START " 3.7. Oprirea calculatorului " 3.8. Exerci]ii

33
33 34 37 44 50 55 62 65

! Lec]ia 4: APLICA}IA My Computer
" 4.1. Prezentarea general\ a aplica]iei My Computer " 4.2. Exerci]ii

68
68 93

! Lec]ia 5: APLICA}IA Windows Explorer
" 5.1. Ecranul principal al aplica]iei Windows Explorer " 5.2. Vizualizarea con]inutului unui disc " 5.3. Crearea folderelor " 5.4. Copieri de fi[iere [i foldere " 5.5. Mut\ri de fi[iere [i foldere " 5.6. Propriet\]ile folderelor " 5.7. Propriet\]ile fi[ierelor " 5.8. {tergerea folderelor [i fi[ierelor " 5.9. Recuperarea fi[ierelor [terse prin aplica]ia Recycle Bin " 5.10 Redenumirea folderelor [i fi[ierelor " 5.11. Personalizarea aplica]iei Windows Explorer " 5.12. C\utarea folderelor [i fi[ierelor "

en relation

 • Bdj manual
  12346 mots | 50 pages
 • La mujer
  15162 mots | 61 pages
 • Inspect
  678 mots | 3 pages
 • Alatraine
  2064 mots | 9 pages
 • Read me heroes iii
  1880 mots | 8 pages
 • Divers
  3141 mots | 13 pages
 • Apports des n.t.i.c dans la grh
  1520 mots | 7 pages
 • Bilan
  4362 mots | 18 pages
 • Promotion immobilier maroc
  5290 mots | 22 pages
 • Hjkl
  58500 mots | 234 pages