Rôles des responsables communaux

992 mots 4 pages
ADIDY SY ANDRAIKITRA EO ANIVON’NY KAOMININA :

Ben’ny tanana :

• Izy no tomponandraikitra voalohany amin’ny fitantanana ny mpiasa sy ny fananan’ny Kaominina.
• Miantoka ny fahatanterahan’ny fankatovana ataon’ny mpanolotsaina Kaominaly.
Ben’ny tanana :
Chef de l’administration : lehiben’ny administration ny Kaominina 1. Tompon’andraikitra amin’ny fampandehanan-draharaha ny Kaominina, ary tohanan’ny birao mpanatanteraka 2. Izy no mifidy ireo olona hiara-miasa aminy, ao anatin’izany ny adjoint izay hametrahany andraikitra manokana ; marihina moa fa ny isan’ny birao mpanatanteraka dia miankina amin’ny ben’ny tanana ary koa miankina amin’ny tetibolan’ny kaominina 3. Tompon’andraikitra amin’ny fitantanana ny mpiasa sy ny fananan’ny Kaominina 4. Manatanteraka ny zavatra tapaka ao amin’ny mpanolotsaina 5. Officier d’état civil 6. Mamolavola sy manome alalana amin’ny fanatanterahana ny tetibola

Ben’ny tanana lefitra:

• Ny ben’ny tanana sy ireo lefitra dia mpitari-draharaha (Officier) ny Etat Civil ;
• Ny lefitra no tomponandraikitry ny fanamarinana (Légalisation) ny sonia rehetra sy ny fanamarinana (certification) ny peta-tondro natao teo anatrehany.

Ny Mpanolotsaina :
Birao : • 1 Filoha • 1 Filoha Mpanampy • 2 Mpapakateny
Ny karazana vaomiera (commissions) misy : • vaomieran’ny vola, • sosialy, fanatanjahatena ary kolotoraly • fikarakarana sy fanajariana ny tanàna ary fampandrosoana • fifandraisana sy vaovao
Ny Karazana session • session ordinaire : misy 2 • session extraordinaire : araky ny filan’ny Kaominina fa tsy mihoatra ny 03 andro

Asany : • Mandany ny vinavina tetibolan’ny kaominina • Manome fahefana ny Ben’ny tanàna hanatanteraka ny asa eo anivon’ny Kaominina • Tompon’andraikitra amin’ny fanaraha-maso ny zavatra tapaka tao amin’ny mpanolotsaina • Mpampihavana

Ny Secrétaire Général:

Raha misy izy dia izy no eo an-tampon’ny fitantanana ao amin’ny

en relation

 • Les déchets biomédicaux
  2075 mots | 9 pages
 • Histoire contemporaine
  4714 mots | 19 pages
 • La decentralisation
  5516 mots | 23 pages
 • La mobilisation des ressources financiers
  18646 mots | 75 pages
 • Droit
  2080 mots | 9 pages
 • Rfu -documentation finale
  37719 mots | 151 pages
 • Etudiant
  2546 mots | 11 pages
 • bonne pratiques-intérieur gestion financière
  35559 mots | 143 pages
 • Guide à l'usage de commune
  18541 mots | 75 pages
 • La gouvernance
  21684 mots | 87 pages