Rôles des responsables communaux

Pages: 4 (992 mots) Publié le: 23 février 2011
ADIDY SY ANDRAIKITRA EO ANIVON’NY KAOMININA :

Ben’ny tanana :

• Izy no tomponandraikitra voalohany amin’ny fitantanana ny mpiasa sy ny fananan’ny Kaominina.
• Miantoka ny fahatanterahan’nyfankatovana ataon’ny mpanolotsaina Kaominaly.
Ben’ny tanana :
Chef de l’administration : lehiben’ny administration ny Kaominina
1. Tompon’andraikitra amin’ny fampandehanan-draharaha ny Kaominina,ary tohanan’ny birao mpanatanteraka
2. Izy no mifidy ireo olona hiara-miasa aminy, ao anatin’izany ny adjoint izay hametrahany andraikitra manokana ; marihina moa fa ny isan’ny birao mpanatanterakadia miankina amin’ny ben’ny tanana ary koa miankina amin’ny tetibolan’ny kaominina
3. Tompon’andraikitra amin’ny fitantanana ny mpiasa sy ny fananan’ny Kaominina
4. Manatanteraka ny zavatratapaka ao amin’ny mpanolotsaina
5. Officier d’état civil
6. Mamolavola sy manome alalana amin’ny fanatanterahana ny tetibola

Ben’ny tanana lefitra:

• Ny ben’ny tanana sy ireo lefitra diampitari-draharaha (Officier) ny Etat Civil ;
• Ny lefitra no tomponandraikitry ny fanamarinana (Légalisation) ny sonia rehetra sy ny fanamarinana (certification) ny peta-tondro natao teo anatrehany.Ny Mpanolotsaina :
Birao :
• 1 Filoha
• 1 Filoha Mpanampy
• 2 Mpapakateny
Ny karazana vaomiera (commissions) misy :
• vaomieran’ny vola,
• sosialy, fanatanjahatena arykolotoraly
• fikarakarana sy fanajariana ny tanàna ary fampandrosoana
• fifandraisana sy vaovao
Ny Karazana session
• session ordinaire : misy 2
• session extraordinaire : arakyny filan’ny Kaominina fa tsy mihoatra ny 03 andro

Asany :
• Mandany ny vinavina tetibolan’ny kaominina
• Manome fahefana ny Ben’ny tanàna hanatanteraka ny asa eo anivon’ny Kaominina• Tompon’andraikitra amin’ny fanaraha-maso ny zavatra tapaka tao amin’ny mpanolotsaina
• Mpampihavana

Ny Secrétaire Général:

Raha misy izy dia izy no eo an-tampon’ny fitantanana ao...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Suis-je responsable de ce que je suis ?
  • Suis-je responsable de ce que je suis ?
  • suis je responsable de ce que je suis
  • Suis je responsable de ce que je suis
  • Suis-je responsable de se que je suis ?
  • Responsables
  • Suis-je responsable de ce que je suis?
  • Chartes Communales

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !