Renaissance

Pages: 57 (14094 mots) Publié le: 11 janvier 2011
Teologie, umanism, magie în Renaştere

Renaşterea nu a reprezentat doar o întoarcere la modelele culturii clasice greco-latine, ci şi o resurgenţă a practicilor magico-oculte ale antichităţii refulate de creştinism. Mişcarea fusese concepută de către ideologii umanismului ca o “renovare”, o “resurecţie”, o “reînviere” a valorilor antichităţii clasice, după lunga perioadă de “întuneric” şi“obscurantism” a Evului Mediu. Deşi în istoriografia contemporană imaginea resurecţionară a fost deconspirată ca un mit ideologic construit de învăţaţii laici pentru a polemiza cu atotputernicul sistem creştin (Ferguson, 1950), ea se bazează în rădăcinile ei inconştiente pe intuiţia procesului psihoistoric de “întoarcere” a culturii antichităţii târzii.
Persecuţia şi interzicerea religiilorpăgâne, începută o dată cu acceptarea creştinismului ca religie de stat de către Constantin cel Mare şi apoi impunerea lui ca religie unică de către Teodosiu, a reprezentat o violentă reprimare a tuturor arhetipurilor şi figurilor simbolice constelate în imagistica şi ritualul cultelor de mistere, al disciplinelor hermetice, al filosofiilor mistice (neoplatonism, neopitagoreism, gnoză) sau al mitologieioficiale greco-latine. Tot acest material a început să revină la suprafaţă încă din secolele al XIII-lea şi XIV-lea, procesul ajungând la apogeu în următoarele două secole. În Renaştere, energia blocată în complexele imagistice cenzurate a fost în sfârşit recuperată. De aici aerul auroral, speranţele şi elanul vital care animă toate întreprinderile epocii. Terminarea Reconquistei în Spania şidescoperirea Noii Lumi sunt nişte corelativi exteriori, geografici, ai expansiunii interioare trăite de omul renascentist, prin recuperarea unor zone masive, aflate până atunci în umbră, din propriul psihism.
O societate cu visele blocate (Le Goff, 1991) a regăsit astfel supapa onirică de comunicare cu sine însăşi. Începând cu secolul al XV-lea, astrologia, oniromanţia şi celelalte forme deprofeţie şi previziune (re)câştigă o popularitate fulgerătoare. Gândirea magică a epocii se sprijină pe paradigma neoplatonică şi hermetică reemergentă. În această viziune despre lume, care adapta sistemele antice la cadrele doctrinei creştine, lumea este un uriaş organism a cărui viaţă este asigurată de o anima sau pneuma mundi. Sufletul omului face parte şi el din acest fluid energetic,magul-filosof putând să se conecteze la cosmos pe seama puterii sale de plăsmuire fantasmatică. Proiecţiile pneumatice ale magului au aceeaşi consistenţă cu făpturile spirituale ce controlează lumea, duhuri astrale, spirite elementare, spiriduşi şi genii (Culianu, 1994). Visul îşi recapătă valoarea ontologică, redevenind o modalitate de investigare a realităţii invizibile. Asimilând magia artei, Shakespeare aapelat în Visul unei nopţi de vară sau în Furtuna la o viziune feerică asupra visului. Puck şi Ariel sunt spirite elementare controlate de zei (Oberon) sau magi (Prospero), ce utilizează somnul şi visul pentru a induce muritorilor experienţe iniţiatice.
Elanul vital renascentist ameninţa însă să răstoarne ordinea existentă – în plan economic, prin amplificarea unor forme noi de producţie şicomerţ; în plan social, prin dezvoltarea unei noi clase (burghezia incipientă); în plan politic, prin apariţia unor noi structuri statale; în plan religios, prin explozia practicilor oculte (astrologie, magie, alchimie, cabală, vrăjitorie etc.); în plan filosofico-ştiinţific, prin introducerea unui nou model cosmologic şi a unei noi paradigme cognitive; în plan cultural, prin laicizarea tot maipronunţată a literaturii şi artei.
În faţa ameninţării, statul şi biserica au reacţionat prompt şi destul de violent. Reforma a fost, la originile ei, un răspuns tocmai la “coruperea” şi “păgânizarea” papalităţii, prea permisivă, în viziunea puritanilor, faţă de inovaţiile renascentiste (Culianu, 1994). La rândul ei, biserica papală a încercat şi ea o reformă internă, care însă a trebuit...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Renaissance
  • renaissance
  • Renaissance
  • Renaissance
  • Renaissance
  • Renaissance
  • Renaissance
  • Renaissance

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !