Cours de chinois

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 3 (563 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 21 novembre 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Hello, my name is Antoine, Im coming from Paris in France.
Ni hao, wo jiao Antoine, wo lai zi fa guo ba li

I am 21 years old. I try to learn Chinese. I have a Chinese friend, her name is nana.Wo er shi yi sui ,. Wo chang shi xue xi zhong wen. Wo you yi ge zhong guo peng you, ta jiao Nana

It is 8 pm. Tomorrow morning I will go to university by subway
Xian zai ba dian zhong. Mingtian zao shang wo yao zuo di tie qu da xue

I am sit on the left of nana, front of the window
Wo zuo zai nana de zuo bian, chuang hu qian mian

I like to eat Chinese food and shopping.
Woxi huan chi zhong can he guang jie

Tonight I will take a taxi to go to club
Jin tian wan shang wo zuo chu zu che qu jiu ba


Day: tian
Year: nian
Shopping: guang jie/mai dong xiSui: year old
Try to: chang shi
Learn; xue xi
Club: jiu (djioho) ba
Night: wan shang
Today:jin tian
This afterday :jin tian xia wu
This noon :jin tian zhong wu
This moening :jin tian zaoshang
Tonight / this evening :jin tian wan shang
Chinese: zhong wen /zhong guo
Friend :peng you
Morning; zao shang
High school /university :xue xiao
High school :gao zhong
University :daxue
By bus /by subway /by train: zuo gong che /zuo di tie /zuo huo che
Sit: zuo
De: the
Window:chuang hu
Front of:qian mian
Like: xi huan
To eat: chi
With/ and: he /bing qieI wanna to be with you :wo yao he ni zai yi qi .
Yi qi: together
Food :shi wu /can
To see: kan /jian dao /kan dao
To heard: ting
To listen: ting
To know zhi dao
To live: zhu zai
Toleave:li kai
To hope : xi wang
To wait: deng hou (reu)
To buy mai

To lost shi qu /diu shi
To walk: zou lu /zou (tzoho)
To drink he (reu)
To forget:wang ji (dji)
To say: shuo /shuohua (rua)
To tell: gao su
To go qu (tchu)
To left li kai
To come lai / lai dao
To sell : mai
To read:du
To get : gei
To smoke:chou (tcho) yan
I follow you: wo gen (ken) sui ni...