Droit romain

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 12 (2822 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 16 mai 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
CURS 6

Trasaturile legii tarii

Un prim caracter este caracterul sau unitar. Semnificativ in acest sens este utilizarea termenului generic de tara, desi diferitele formatiuni prestatale de tip feudal aveau diverse denumiri pentru a putea fi localizate si identificate. Caracterul unitar al legii tarii s-a pastrat si dupa intemeierea statelor feudale romanesti de sine statatoare, pastrandu-sein acest sens si denumirea unilizata pt desemnare dreptului nostru feudal nescris. Unitatea de continut a legii tarii este expresia pe planul determinismului dialectic a conditiilor economico-sociale identice si a cadrului unitar in care s-a format si anume, obstea sateasca sau teritoriala si reflecta totodata unitatea etnica si lingvistica a poporului roman pe intregul spatiucarpato-danubiano-pontic.
Al doilea caracter este caracterul teritorial sau imobiliar, care rezulta chiar din denumirea dreptului nostru feudal nescris, conceput ca fiind sistem de drept al unei societati organizate din punct de vedere politic in tari, altfel spus, legea unui teritoriu organizat din punct de vedere statal. Ca atare, legea tarii se deosebeste de dreptul popoarelor migratoare, care are un caracterpersonal. Aceasta caracteristica a legii tarii se reflecta pe planul continutului ei, insensul ca institutia centrala a legii tarii este institutia proprietatii, aceasta cunoscand o ampla si riguroasa reglementare.
Al treilea caracter este caracterul sau original si din acest punct de vedere, putem afirma ca legea tarii este o creatie originala a poporului roman, izvorata din modul de viata alacestui popor si dezvoltata la nivelul obstilor satesti sau teritoriale si apoi la nivelul formatiunilor prestatale de tip feudal. Influentele straina exercitate asupra institutiilor legii tarii nu au stirbit cu nimic originalitatea acesteia, ele manifestandu-se doar la nivel terminologic, unde o serie de termeni straini au patruns in vocabularul de baza al limbii romane ca dublete ale termenilororiginari de sorginte traca si latina.
In literatura de specialitate au existat o serie de teorii privind originea legii tarii, care pot fi clasificate in doua categorii, teorii moniste, cum ar fi teoria originii pur romane a legii tarii sau teoria originii pur trace a legii tarii si teorii dualiste, cum ar fi teoria originii daco-romane a legii tarii. Au existat si opinii ramase izolate in literaturade specialitate, cum ar fi teoria originii pur slave a legii tarii, sau teoria originii germane a legii tarii, insa toate aceste teorii neglijeaza creatia juridica a poporului roman, care in opinia acelor autori, pare a-si fi construit un sistem de drept numai din mosteniri si influente din dreptul altor popoare, insa explicatia acestei viziuni se afla in metodologia utilizata de acei autori,este vorba despre metoda metafizica. Autorii in cauza reduc dreptul la un continut ideatic si urmaresc prin comparatii, sa stabileasca filiatia ideilor si primordialitatea unora in raport cu celelalte. Aplicand aceasta metoda la cercetarea originii dreptului nostru feudal nescris, acei autori au solutionat problema in sensul ca ori de cate ori au constatat asemanari intre dreptul nostru feudalnescris si dreptul altor popoare, au considerat in mod invariabil ca este vorba despre un imprumut, asa cum arata si unul dintre cei mai importanti adepti ai metodei metafizice, george fotino, care mentiona ca dreptul romanesc este original numai in ceea ce nu prezinta vreo asemanare cu vreo insitutie straina, caci in caz contrar, este vorba in mod incontestabil despre un imprumut.
S-a ajuns astfel,ca, in preajma celui de-al doilea Razboi Mondial, sa se admita in literatura noastra juridica, clasificarea institutiilor legii tarii in 3 categorii, institutii mostenite din dreptul roman si geto-dac, institutii imprumutate si institutii originale, in care erau incluse doar acele institutii care nu puteau fi incadrate in vreuna dintre celelalte doua categorii.
Nu putem admite acesta conceptie...