Economie norvegienne

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 4 (896 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 30 mars 2011
Lire le document complet
Aperçu du document
OBLIGATORISK INNLEVERINGSOPPAGE JU 200 HØST 2010

INNLEDNING:

Oppgaven dreier om Marte Kirkerud som har vært til og fra i Storviks narkotikamiljø i flere år sammen med Lars Holm. Undersvangerskapet ble hun arrestert for bruk av Narkotika. Inspektør Holm oppdaget at Marte var gravid og tok straks kontakt med Berit Tastad som er ansatt ved det lokale barnevernkontoret. Berit kjente Marte ogom sine langvarige nakortikaproblemer. På den annen side ville Berit alt godt med Marte siden hun hadde bare ”sprukket” denne ene gangen under svangerskapet, men var redd om eventuelt det kunne skjerigjen og hun hadde ikke særlig tro på Lars Holm som omsorgsperson. Berit satt i en vanskelig situasjon og kom til at hensynet til barnet måtte gå foran Martes. Jf. barnevernloven: § 1-1. Da barnetble født skrev Berit en innstilling om hastevedtak etter barnevernloven § 4-9, jf. § 4-8 annet ledd, og vedtak ble truffet av barnevernkontorets leder da barnet var fire dager gammelt. Den sjette dagenetter barnet ble født ble han plassert i beredskapshjem. Marte var uenige med barnevernet og mente de ikke kunne opptre på denne måten.

At Marte ble arrestert av politiet under svangerskapet forbruk av narkotika dermed måtes barnevern dermed kontaktes siden det var også et barn i ”bilde”.dette tilfellet som er beskrevet innledningen handlet Inspektør Holm riktig ved å ta kontakt med det lokale barnevernkontoret. Offentlige ansatte er etter instrukspliktige til å melde når det er sannsynlig at det foreligger brudd på omsorgsplikten. Barnevernloven § 6-4 gir anvisning på at alle offentlig ansatte har opplysningsplikt til barneverntjenesten. Pliktengjelder både i situasjoner hvor barneverntjenesten etterspør opplysninger som ledd i sin utredning av en sak etter barnevernloven (etter anmodning), men også i situasjoner hvor offentlig ansatte...