Nourrir les hommes: les agriculteurs face au defi alimentaire mondial

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 6 (1270 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 28 novembre 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
EXERCICIS PRONOMS FEBLES A  

1. Escriu darrere el verb els pronoms que hi ha davant:

Jo li vaig telefonar

Tu el vas mirar

Ell ens va cridar

Ella les va comprar

Nosaltres la vàrem cantar

Vosaltres els vàreu veure

Ells us va escoltar

Elles et van explicar

Jo li vaig escriure

Tu els vas trobar

Ell el va treure

Ell hi va anar

Nosaltres usvàrem veure

Vosaltres ho vàreu dir

Ells es van perdre

Elles us va mirar

Solucions

Jo vaig telefonar-LI

Tu vas mirar-LO

Ell va cridar-NOS

Ella va comprar-LES

Nosaltres vàrem cantar-LA

Vosaltres vàreu veure’LS

Ells va escoltar-VOS

Elles van explicar-TE

Jo vaig escriure-LI

Tu vas trobar-LOS

Ell va treure’L

Ell va anar-HI

Nosaltres vàremveure-US

Vosaltres vàreu dir-HO

Ells van perdre’S

Elles va mirar-VOS

2. Substitueix la part en negreta pel pronom feble corresponent. Tots van davant el verb:

La mare fa el dinar

Ara rentarem la moto

Na Maria té feina

Llegirà els contes

Comentes allò

Teníem set

Visitarem pobles

Amagaran les claus

Aprofitava el temps

Passejarà pel jardí

Comprava el llibreAtrapava rates

Netejarem els carrers

Viuen en un casull

Menjava pastissos

Comprèn les lliçons

Explicaré això

Són a Peguera
Solucions

La mare EL fa

Ara LA rentarem

Na Maria EN té

ELS llegirà

HO comentes

EN teníem

EN visitarem

LES amagaran

L’aprofitava

HI passejarà

EL comprava

N’atrapava

ELS netejarem

HI viuen

EN menjava

LEScomprèn

HO explicaré

HI són
3. Subtitueix la part en negreta pel pronom feble que hi pertoqui. Has de tenir en compte que acompanyen verbs en imperatiu:

Mira això

Mirau allò

Fes el còmic

Feu el mural

Explica el poema

Mirem el diari

Agafa els pinzells

Comprau els pollastres

Mossega les pomes

Ves a Maó

Puja a la muntanya

Tasta la tortada

Penja els quadresLlegiu rondalles

Explica acudits

Prepara el sopar

Conta el que t’ha passat

Aprèn les cançons
Solucions

Mira-ho

Mirau-ho

Fes-lo

Feu-lo

Explica’l

Mirem-lo

Agafa’LS

Comprau-LOS

Mossega-LES

Ves-hi

Puja-hi

Tasta-LA

Penja’LS

Llegiu-NE

Explica’N

Prepara’L

Conta-HO

Aprèn-LES
4. Substitueix la part en negreta pel pronom feble corresponent.Col·loca el pronom davant i darrere el verb, seguint l’exemple: Va llegir llibres: En va llegir – Va llegir-ne

Va repartir els contes

Va demanar allò

Va fullejar les lliçons

Va dirigir la coral

Va mirar el paisatge

Va fer pa

Va estudiar a la biblioteca

Va caure per les escales

Va veure el president

Va creure les recomanacions

Va moure la carpeta

Vaig creure allòVa perdre diners

Va perdre els papers

Solucions

Va repartir-los/Els va repartir

Va demanar-ho/Ho va demanar

Va fullejar-les/Les va fullejar

Va dirigir-la/La va dirigir

Va mirar-lo/El va mirar

Va fer-ne/En va fer

Va estudiar-hi/HI va estudiar

Va caure-HI/HI va caure

Va veure’l/El va veure

Va creure-LES/LES va creure

Vaig moure-la/La vaig moure

Vaigcreure-ho/Ho vaig creure

Va perdre’n/En va perdre

Va perdre’ls/Els va perdre

5. Tots els sintagmes ennegrits són CD. Substituïu-los.

Na Marta col·loca les pomes al calaix.

Estrenen aquell film que tant t’agrada.

Tenc molta fruita per berenar.

Va confessar que havia mort set persones.

Durà l’equip a la primera divisió.

Caçaven papallones pel sementer.

Aconseguí una càmerade fotos amb els punts acumulats.

L’apotecari va vendre tots els medicaments.

Analitzarem això.

Solucions

Na Marta LES col·loca al calaix.

L’estrenen.

EN Tenc MOLTA per berenar.

Va confessar-HO/HO va confessar.

EL durà a la 1a divisió.

EN caçaven pel sementer.

N’aconseguí una amb els punts acumulats.

L’apotecari ELS va vendre/va vendre’LS.

HO analitzarem....