Usa interests in middle east

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 17 (4228 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 28 mai 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
FACULTATEA DE RELAŢII ECONOMICE
INTERNAŢIONALE
Master Geopolitică și Relații Economice Internaționale
Interese geostrategice ale Statelor Unite ale
Americii în Orientul Mijlociu
Andreea Maria NICOLĂESCU
Grupa 9
Bucuresti
2009
2
CUPRINS
1. Poziția actuala a SUA pe plan global...........................................3
2. SUA și OrientulMijlociu.............................................................5
3. Geostrategia SUA în cazul Irakului.............................................8
4. Concluzii....................................................................................13
5. Bibliografie.................................................................................14
3
1. Poziția actuală a Statelor Unite ale Americii pe planglobal
Țările dezvoltate cu economie de piață domină economia mondială. Ele au ponderea
cea mai mare în produsul brut mondial, în exporturi și în investițiile externe de capital. Însă,
secolul al XXI-lea găsește în fruntea acestora economia Statelor Unite ale Americii. Ele au
rămas în sistemul economic mondial singura superputere sau (dupa unele opinii) „doar” statleader,
S.U.A conducândplutonul marilor puteri.
Actualul statut politic al SUA este cel al unei hegemonii de un tip nou, distinct de
hegemonia în sensul clasic, prin rapiditatea cu care avanseaza și se extinde, scopul global și
maniera de exercitare.
Statele Unite ale Americii este în prezent cel mai puternic stat al lumii din punct de
vedere economic, militar, ca influenţă politică si ca nivel de dezvoltaretehnologică.
Ca suprafață ocupă locul 3 în lume, iar ca populație tot locul 3 pe plan mondial. SUA
reprezintă cea mai puternică economie a lumii, dar si cel mai mare importator de petrol.
Principalele caracteristici ale exercitarii supremației SUA pot fi trasate pe patru mari
coordonate:
1. sistemul colectiv de securitate NATO;
2. cooperarea economică regională (APEC, NAFTA) și prin instituții globalede
cooperare (FMI, OMC);
3. predominanța sistemului de adoptare a deciziilor prin consens;
4. preferința pentru democrație.
Economia S.U.A a avansat, în ultimii ani, mai rapid decât economiile altor țări
industrializate, dar creșterea a impulsionat, în mod paradoxal, declinul dolarului din ultimii
patru ani, cred analiștii de pe piețele financiare. Apetitul insațiabil al consumatoriloramericani pentru cumpărături transformă Statele Unite într-o țară importatoare, ducând la
creșterea deficitelor comerciale și de cont curent până la niveluri record, iar îngrijorările
privind acest tip de dezechilibre au început să afecteze dolarul încă de acum 5 ani.
Până în anul 2020 se preconizează că economia mondială va crește cu 80%, veniturile
indienilor și chinezilor vor creste cu 50% iarAsia va depăși S.U.A și Europa în materie de
creștere economică. Globalizarea a deschis ușa insecurității mondiale, erodând puterea S.U.A,
întărind rolul Asiei, permițând grupărilor extremiste să exploateze antiamericanismul, totuși
posibilitatea apariției unui conflict între marile puteri este redusă. Printre amenințări se
4
numără: Islamul, terorismul, țările rămase în urma globalizăriidatorită instabilității politice,
sărăciei.1
Puterile mondiale vor avea o populație din ce în ce mai îmbătrânită în raport cu
asiaticii, numărul de state deținătoare de arme nucleare și distrugere în masă va crește.
Deși Europa are potențial să-și crească prezența internațională, ea va face față unei
perioade de stagnare, dacă nu apelează la emigrația din țările islamice pentru a contrabalansaîmbătrânirea și declinul populației. Japonia va fi confruntată cu problema îmbătrânirii
populației, și de asemenea cu dilema înfruntării Chinei sau alaturării ei.
S.U.A își va vedea puterea slăbită dar va rămâne până în 2020 cea mai puternică țară.
Firmele globale vor fi orientate mai mult spre Asia decât spre Occident, o mare parte a
lor se va îndrepta spre China, India sau Brazilia....