L'uninon monnetaire europeene

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 8 (1861 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 8 juillet 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
INSTITUŢII EUROPENE - conf. univ. dr. Daiana Vesmas

TEMATICA PENTRU REFERATE:

1. Bazele teoretice şi evoluţia istorică a procesului integrativ european
2. Premisele şi procedura unificării europene
3. Constituirea comunităţilor europene şi natura juridică a acestora
4. Personalitatea juridică şi competenţele comunităţilor europene
5. Etapele evoluţiei instituţionale a sistemuluicomunitar european
6. Supranaţionalitatea comunităţilor europene
7. Sistemul instituţional european actual – Prezentare generală
8. Profilul actual al Uniunii Europene – Statele membre – date generale, prezentare politico-juridică şi economică
9. Actul Unic European şi rolul său în evoluţia istorică şi instituţională a comunităţilor europene
10. Europa de la Piaţa Comună la Uniunea Europeană
11.Europa de la national la federal
12. Extinderea comunităţilor europene şi consecinţele acesteia asupra sistemului instituţional comunitar european
13. Tratatul de la Maastricht şi crearea Uniunii Europene
14. Reforma sistemului comunitar european prin Tratatul de la Amsterdam şi Tratatul de la Nisa
15. Izvoarele dreptului comunitar european
16. Raportul dintre dreptul comunitar european şidreptul intern al statelor membre
17. Raportul dintre dreptul comunitar european şi dreptul internaţional public
18. Principiile generale ale dreptului comunitar european
19. Principiile generale ale sistemului instituţional comunitar european
20. Principii constituţionale ale Uniunii Europene
21. Partidele politice din Europa şi partidele europene
22. Instituţiile de decizie ale Comunităţii şiUniunii Europen
23. Consiliul European şi Consiliul Uniunii Europene
24. Comisia Europeană şi rolul său în cadrul sistemului instituţional comunitar european
25. Parlamentul European şi evoluţia rolului său instituţional
26. Curtea Europeană de Justiţie – Instanţă de judecată supranaţională
27. Acţiunile în faţa Curţii Europene de Justiţie
28. Procedurile în faţa Curţii Europene de Justiţie29. Rolul jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie în evoluţia şi dezvoltarea dreptului comunitar european
30. Curtea Europeană de Conturi şi bugetul comunitar
31. Sistemul european al băncilor centrale şi Banca Centrală Europeană
32. Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor
33. Mediatorul European şi Responsabilul European pentru Protecţia Datelor
34. Tribunalul FuncţieiPublice
35. Agenţiile şi institutele comunitare
36. Europol şi Eurojust
37. Romania şi Uniunea Europeană - De la acordurile bilaterale la statutul de membru cu drepturi depline
38. Aderarea României la Comunitatea şi Uniunea Europeană
39. Tratatul de aderare al României la Comunitatea şi Uniunea Europeană
40. Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa şi viitorul Uniunii EuropeneNotă: Tematica de mai sus are un caracter orientativ. Masteranzii pot veni cu propuneri de teme pe care le vor supune aprobării titularului de disciplină.

Bibliografie utilă:

1. Dana Victoria Savu, Integrarea Europeană – dimensiuni şi perspective, Edit. Oscar Print,
Bucureşti, 1996
2. Andrei Marga, Filosofia Unificării Europene, Ediţia a II-a, Biblioteca Apostrof, Cluj-
Napoca, 1997
3.Charles Zorgbibe, Construcţia Europeană – Trecut, Prezent, Viitor, Edit. Trei, Bucureşti,
1998
4. Corina Leicu, Drept comunitar, Edit.Lumina Lex, Bucureşti, 1998
5. Mihaela Luţaş, Integrarea Economică Europeană, Edit. Economică, Bucureşti, 1999
6. Nicolae Sută, Integrarea Economică Europeană, Editura Economică, Bucureşti, 1999
7. Augustin Fuerea, Ion Filipescu, Drept instituţional comunitareuropean, Edit. Actami,
Bucureşti, 1999
8. Daniel Seiler, Partidele politice din Europa, Edit. Institutul European, Bucureşti, 1999
9. Octavian Manolache, Justiţia comunitară, Edit. All Beck, Bucureşti, 1999
10. Dick Leonard, Ghidul Uniunii Europene, Edit. Teora, Bucureşti, 2001
11. Nicoleta Diaconu, Sistemul Instituţional al Uniunii Europene, Edit. Lumina Lex, Bucureşti,
2001
12. Augustin...