Acts d'etat civil

Pages: 17 (4194 mots) Publié le: 6 mai 2010
ACTELE DE STARE CIVILĂ

Actele de stare civilă sunt reglementate prin legea nr.119/1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 282 din 11 noiembrie 1996.
Actele de stare civilă sunt înscrisuri autentice prin care se dovedeşte naşterea, căsătoria sau decesul unei persoane. Acestea se întocmesc în interesul statului şi al persoanei şi servesc la cunoaşterea numărului şi structuriipopulaţiei, a situaţiei demografice, la apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.
Actele de naştere, de căsătorie şi de deces se întocmesc în registre de stare civilă, în două exemplare, ambele originale, şi se completează manual, cu cerneală specială de culoare neagra.
Atribuţiile de stare civilă se îndeplinesc de către consiliile judeţene şi de către serviciilepublice comunitare locale de evidenta a persoanelor ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, prin ofiţerii de stare civilă.
Sunt ofiţeri de stare civilă:
a) primării municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor;
b) şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de cariera ale României;
c) comandantii denave şi aeronave.
Primării şi şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de cariera ale României pot delega sau retrage, după caz, exercitarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă viceprimarului, secretarului sau altor funcţionari cu competenta în acest domeniu, respectiv unuia dintre agenţii diplomatici sau unuia dintre functionarii consulari.
Ofiţerul de stare civilă nupoate întocmi acte de stare civilă cînd este parte sau declarant. În asemenea cazuri, el va delega o alta persoana, în condiţiile legii.
Cetăţenii străini care au domiciliul sau se afla temporar în România pot cere înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii romani.
Persoanele fără cetăţenie sînt obligate sa solicite înregistrarea actelor şifaptelor de stare civilă la serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor competente.
Dacă un cetăţean străin s-a căsătorit sau a decedat pe teritoriul României, ofiţerul de stare civilă care a întocmit actul va trimite, în termen de 5 zile de la înregistrare, un extras de pe actul respectiv organului competent al Ministerului Administraţiei şi Internelor, care îl va transmitemisiunii diplomatice sau oficiului consular al tarii respective acreditate în România, potrivit obligaţiilor izvorite din tratate, acorduri sau convenţii la care România este parte sau pe baza de reciprocitate.
Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă şi înscrierea mentiunilor se fac la cerere, pe baza declaraţiei persoanei obligate la aceasta, sau din oficiu, în condiţiileprevăzute de prezenta lege.
Numele de familie şi prenumele se scriu asa cum rezulta din actele de identitate, din certificatele de stare civilă şi din alte înscrisuri prezentate de declarant sau primite de la autorităţile prevăzute de lege.
Întocmirea actelor de stare civilă, precum şi înscrierea mentiunilor se fac în limba romana, folosindu-se alfabetul latin.
Ofiţerul de starecivilă este obligat sa verifice realitatea conţinutului declaraţiei şi concordanta acesteia cu actele de identitate, certificatele de stare civilă şi cu celelalte înscrisuri prezentate de declarant.
Actul de stare civilă, întocmit în temeiul declaraţiei, se semnează de către ofiţerul de stare civilă şi de către declarant.
În cazul în care declarantul nu poate semna, ofiţerul de starecivilă menţionează aceasta pe actul de stare civilă, pe care îl semnează.
Este interzis sa se facă ştersături, razuiri, prescurtări şi adaugari în actele de stare civilă.
Dacă naşterea sau decesul are loc în tren, pe o nava sau aeronava, ori într-un alt mijloc de transport în timpul călătoriei pe teritoriul României, întocmirea actului de stare civilă se face la serviciul public...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Les actes d'état civil
  • Droit d'etat civil marocain
  • IMPORTANCE DES ACTES D'ETAT CIVIL
  • Extraits des registres d'état-civil
  • Reform acts
  • Acts et faits juridiques
  • Creation d'etat
  • Notion d'etat

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !