Architectura i urbanistyka

Pages: 25 (6118 mots) Publié le: 15 avril 2011
tomber enceinte - zajść w ciążę
l'exemple:
Quand elle est tombée enceinte, elle a arrêté de travailler.
Kiedy zaszła w ciążę, przestała pracować.

tricoter - robić na drutach
l'exemple:
Elle a tricoté elle-même le beau pull qu'elle porte.
Sama zrobiła na drutach ten ładny sweter, który ma na sobie.

trembler - drżeć
l'exemple:
La semaine dernière la terre a tremblé en Turquie.
Wzeszłym tygodniu ziemia zatrzęsła się w Turcji.

caresser - głaskać
l'exemple:
Ne caresse pas ce chat, il est malade.
Nie głaszcz tego kota, jest chory.

avoir l'occasion - mieć okazję
l'exemple:
Nous n'avons pas encore eu l'occasion de visiter le sud de la France.
Nie mieliśmy jeszcze okazji, aby zwiedzić południe Francji.

tromper - zdradzać, oszukiwać
l'exemple:
Elle a demandé ledivorce parce que son mari la trompait depuis des années.
Wystąpiła o rozwód, ponieważ mąż ją zdradzał od lat.

mener - prowadzić (np. życie)
l'exemple:
Grâce à l'argent dont il a hérité, il méne une vie facile.
Dzięki pieniądzom, które odziedziczył, prowadzi łatwe życie.

le bébé - niemowlę
l'exemple:
Ma femme a accouché du plus beau bébé du monde.
Moja żona urodziła najpiękniejsze niemowlęna świecie.

familier - znajomy, znany
l'exemple:
Ce sujet ne m'est pas familier.
Ten temat nie jest mi znajomy.

se fiancer - zaręczyć się
l'exemple:
Sylvie et Pierre vont se fiancer samedi prochain.
Sylwia i Piotr zaręczą się w przyszłą sobotę.

se disputer - kłócić się
l'exemple:
Ce matin encore, Jacques s'est disputé avec son patron.
Jeszcze tego ranka Jakub pokłócił się zszefem.

vivre - żyć
l'exemple:
Cet écrivain a vécu au XVIIIe siécle en France.
Ten pisarz żył we Francji w XVIII wieku.

le mariage - ślub
l'exemple:
Notre mariage aura lieu ce samedi.
Nasz ślub odbędzie się w tę sobotę.
vieux - stary
l'exemple:
Mon chien est assez vieux.
Mój pies jest już dość stary.

vieillir - starzeć się
l'exemple:
On dirait que cette actrice ne vieillit pas dutout.
Można powiedzieć, że ta aktorka wcale się nie starzeje.

se marier - brać ślub, pobrać się
l'exemple:
Mes parents se sont mariés il y a 30 ans.
Moi rodzice wzięli ślub 30 lat temu.

se présenter - przedstawiać się
l'exemple:
Le journaliste s'est présenté à l'acteur.
Dziennikarz przedstawił się aktorowi.

confier - powierzyć
l'exemple:
Alexandra est ma meilleure amie, je luiconfie tous mes secrets.
Aleksandra jest moją najlepszą przyjaciółką, powierzam jej wszystkie moje tajemnice.

se quitter - rozstawać się
l'exemple:
Il ne s'entendait plus du tout avec sa femme, ils ont donc décidé de se quitter.
Nie dogadywał się już wcale ze swoją żoną, dlatego zdecydowali się rozstać.

se regarder - patrzeć się na siebie
l'exemple:
Cette jeune fille passe des heures àse regarder dans le miroir.
Ta dziewczyna spędza godziny na przeglądaniu się przed lustrem.

la fille - dziewczyna, córka
l'exemple:
C'est Marie, la fille du directeur.
To jest Marie, córka dyrektora.

fêter - świętować
l'exemple:
Le mois prochain mes grands-parents vont fêter leurs 50 ans de mariage.
W przyszłym miesiącu moi dziadkowie będą świętować 50. rocznicę ślubu.

divorcer -rozwieść się
l'exemple:
On dit que beaucoup de couples divorcent aprés 7 ans de mariage.
Mówi się, że wiele par rozwodzi się po 7 latach małżeństwa.

célibataire - stanu wolnego
l'exemple:
A 36 ans, mon frère est toujours célibataire, on s'inquiète.
W wieku 36 lat mój brat jest nadal stanu wolnego, niepokoimy się.

décrocher le téléphone - odebrać telefon
l'exemple:
Tu peux décrocher letéléphone, ça doit être ma mère.
Możesz odebrać telefon, to pewnie moja mama.

se téléphoner - dzwonić do siebie
l'exemple:
Ils sont tellement amoureux qu'ils se téléphonent 3 fois par jour.
Są tak zakochani, że dzwonią do siebie 3 razy dziennie.

envoyer - wysyłać, posyłać
l'exemple:
J'ai écrit une lettre à mes parents, je vais l'envoyer demain matin.
Napisałem list do rodziców,...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • I
  • I
  • I
  • I
  • I
  • M. et i.
  • I
  • I

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !