Bulgarie 1877

Pages: 3 (665 mots) Publié le: 28 février 2011
18 Берлински конгрес 1878/ Congress of Berlin 1878

Конгрес, посветен на ревизия на Сан стефанския мирен догор между Русия и Османската империя, и проведен от 13 юни до 13 юли 1878 г. вканцеларията на германския канцлер Ото фон Бисмарк с участието на Великобритания, Франция, Австро-Унгария, Германия, Италия, Русия и Османската империя.
Великите сили възприемат условията на Санстефанския договор като заплаха за сигурността си. За Великобритания доближаването на автономното Българско княжество на 60 км. от Босфора събужда страха от Русия на изток. Британските дипломати възприемат Средиземноморе като своя сфера на интереси и османския контрол върху проливите като гаранция срещу навлизането на руския флот в тази зона. В перспектива Франция и Великобритания се опасяват от намеса на Русия вборбата за контрол над стратегическите райони Палестина и Египет. Австрия от своя страна се опасява от надигащият се панславизъм, който заплашва да разцепи населяваната със славянско население империя, както иот изместване на австрийското с руско влияние на Балканите. След подписването на Сан стефанския договор, Великобритания отказва да приеме новото статукво като заплашва с война Русия. Изтощена отвойната с Османската империя, Русия не може да си позволи нов сблъсък с велика сила и приема посредничеството на Германия за уреждане на спора. Бисмарк се стреми да балансира между интересите на различнитедържави като съхрани съюза на Тримата императори, включващ съперничещите си на Балканите Австро-Унгария и Русия.
Седмица преди конгреса Османската империя сключва съюз с Великобритания, срещу коетоотстъпва о. Кипър като британска военна база в Източното Средиземноморие. В хода на преговорите Русия се оказва изолирана и в крайна сметка 18 от всичките 29 члена на Сан-стефанския договор са ревизирани.Берлинският договор постановява следното: България се създава като автономно и трибутарно княжество под върховната власт на султана. Територията й е...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Bulgarie
  • Bulgarie
  • Bulgarie
  • Bulgarie
  • Bulgarie
  • Bulgarie
  • La bulgarie
  • Bulgarie

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !