Dissertations

Pages: 7 (1741 mots) Publié le: 23 novembre 2009
PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGEA * Nr. 202 /1998

privind organizarea Monitorului Oficial al României

M.Of. nr. 470 din 08.07.2009

[pic]

*

Republicată în temeiul art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, publicată în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 626 din 28 august 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 224/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 9 iunie 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 10 noiembrie 1998 şi a mai fostmodificată şi completată prin:

– Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, care a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, şi a fost respinsă prin Legea nr. 473/2001pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 26 septembrie 2001;

– Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 28 februarie 2005;

– Ordonanţa Guvernului nr. 1/2009 pentru stabilirea unor măsurifinanciar-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 26 ianuarie 2009, respinsă prin Legea nr. 223/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 9 iunie 2009.

test

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

test

Art. 1

Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, deprezenta lege şi de alte acte normative.

test

Art. 2

Editorul Monitorului Oficial al României este Camera Deputaţilor.

test

Art. 3

(1) Editarea Monitorului Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, care funcţionează sub autoritatea Camerei Deputaţilor.

(2) Imaginea şi formatul, consacrate, ale publicaţiei „MonitorulOficial al României“ cuprinse în anexa la prezenta lege sunt protejate de lege.

test

CAPITOLUL II

Structura Monitorului Oficial al României

test

Art. 4

Monitorul Oficial al României cuprinde 7 părţi, structurate în funcţie de natura actelor supuse publicării.

test

Art. 5

În Partea I se publică următoarele categorii de acte:

A. actele juridice ale Parlamentului:

a)legile, hotărârile şi moţiunile;

b) hotărârile şi moţiunile celor două Camere ale Parlamentului;

B. actele cu caracter politic ale Parlamentului şi ale celor două Camere;

C. actele birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, potrivit legii;

D. decizii ale preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului;

E. actele Preşedintelui României:

a) decretele;

b)mesajele şi alte acte adresate Parlamentului;

F. actele Guvernului:

a) hotărârile, cu excepţia celor care au caracter militar;

b) ordonanţele emise în temeiul unei legi speciale de abilitare;

c) ordonanţele de urgenţă;

d) declaraţiile de politică generală şi alte asemenea declaraţii;

G. deciziile primului-ministru, potrivit legii;

H. actele normative ale organelor de specialitate aleadministraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competenţei lor stabilite prin lege, adoptate în vederea organizării executării legii;

I. actele normative adoptate de autorităţile administrative autonome şi de alte autorităţi publice, potrivit competenţei lor conferite prin lege, în vederea organizării executării legii;

J. deciziile, hotărârile şi avizele Curţii...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Dissertation
  • Dissertation
  • Dissertation
  • dissertation
  • dissertation
  • dissertation
  • Dissertations
  • dissertation

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !