Doc, pdf

Pages: 19 (4582 mots) Publié le: 29 mai 2010
Ідеологія українського анархізму Нестора Махна
Для світогляду Н. Махна було характерним розуміння невід'ємності явищ "держави" і "капіталізму". Вважалося, що вони не можуть існувати поодинці. Різниця форм політичного режиму принципового значення не мала. Якщо метою проголошується побудова "держави", значить разом з нею побудується і "капіталізм". Набуваючи різноманітних форм, він убудь-якому випадку збереже свою сутність - експлуатацію людини на користь іншого, окремого капіталіста чи держави взагалі. В цьому контексті всі соціалістичні заклики УНР вважались Н. Махно обманом народних мас, можливо несвідомим, але обманом. Нерішучість київського уряду в задоволенні селянський вимог, які Н.Махно вважав антикапіталістичними, певною мірою стверджували цю думку. Але головним, що обуриломахновців, стали спроби УНР опертись на іноземну Військову підтримку. Брестську угоду Н.Махно вважав зрадою як революції, так і всього українського народу, якому поновлення обмеженої окупаційним режимом української влади обійшлося жорстоким визиском економічних ресурсів. Подальші спроби Директорії укласти угоди з Антантою і Польщею трактувалися аналогічно. Впевненість, що саме політика Центральної Радипризвела до загибелі результатів махновських починань в 1917-1918 рр. творила серйозну перешкоду в стосунках махновців з петлюрівцями, аж до того часу, поки Н.Махно не дійшов висновку про існування для "вільного повстанства" ще більшої небезпеки у вигляді російських політичних режимів. Під час боротьби з денікінцями і більшовиками в 1919-1921 рр. антагонізм між українським анархізмом та націоналізмом інодіпоступався місцем нейтралітету і тимчасовим альянсам.
Український характер махновського руху доводить комплекс прояви його національної самобутності, їх ядром є традиції української військовості, такі як ідея загальної рівності та демократизму, на основі яких організаційно будувались повстанські загони. Про національну специфіку руху говорить також використання повстанцями традиційної українськоївійськової термінології. Наприклад, використання титулу "Батько", що став невід'ємною частиною ідентифікування повстанських командирів.
"Батько" - вища форма титулування отамана, коли він окрім чисто командних функцій ставав ще й вихователем своїх підлеглих. В цьому вбачають наслідок впливу поняття роду на традицію української військовості [5]. До того ж, з самого початку повстання Н.Махно був непросто "Батьком". 1 жовтня 1918 р. перед боєм за с. Дібрівку 30 повстанців, з подачі Ф.Щуся проголосили Н.Махна "Батьком", але не про-сто їхнього загону, а усього майбутнього повстанства. В разі невдачі всі вони розраховували полягти в бою, чим і було викликане таке подібне самозванство. Але фортуна була прихильна до них, і після перемоги Н.Махна, на загальному сході дібрівських селян за участюделегатів від сусідніх сіл, було одноголосно затверджено "батьком всього революційного повстанства України".
Махновська ідеологія визнавала існування української надії і користувалася термінами "Україна" та "українці", прихильно ставились до впровадження шкільного навчання "материнською" мовою. Навіть махновська російськомовна преса часто друкувала матеріали на теми української історії та літератури.Починаючи з 1919 р. махновці самоідентифікували себе як українців. Це відбилося у назві їх військової організації ~ Революційна повстанська армія України. В ідеології руху існувала специфічна ідея української самостійності. Пропонувалась інакша форма реалізації народного суверенітету. Н.Махно стояв на позиціях самовизначення України як окремого економічного організму, розташованого на певній географічнійтериторії, на відміну від підходу до України як до географічної території, населеної людьми переважно украї-нської національності.
Події 1918-1921 рр. трактувалися Н.Махно не інакше як "Українська революція" [5]. Це процес, під час якого "російська революція на Україні" перетворилася на революцію "Українську". Восени 1919 р. було створено...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Doc pdf
  • Doc, pdf
  • Doc, pdf
  • Pdf, doc
  • Doc, pdf
  • Doc, pdf
  • Doc; pdf
  • Doc et pdf

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !