Guide stylistique pour les traducteurs roumains

Pages: 233 (58013 mots) Publié le: 24 novembre 2009
SERIA ACQUIS COMUNITAR

GHID STILISTIC de traducere în limba română pentru uzul traducătorilor acquis-ului comunitar ediţia a V-a, revăzută şi adăugită

INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA Direcţia Coordonare Traduceri Bucureşti, 2008

EDIŢIILE I – IV Coordonator lucrare: Autori: Tamara Ferluşcă Doina Diţu, Tamara Ferluşcă, Ana-Maria Georgescu, Cristina Mitocariu, Simona Şveica, GabrielaVărzaru, Laura Vrabie EDIŢIA A V-A, revăzută şi adăugită Coordonator lucrare: Autori: Laura Ana-Maria Vrabie dr. Mariana Bara, Elena Bodea, Aurelia Bunescu, Mihai Constandache, Oana Gherăsoiu-Roşu, Elena-Loredana Iordănoiu, Mona Răus, Violeta Ştefănescu, Laura Ana-Maria Vrabie Cătălina Cristina-Ana Constantin, Ana-Maria Georgescu, Carolina Ionescu, Gigi Mihăiţă, Gabriela Rusu, Anca Voicu Vlad MihaiFlorin Stamatoiu

Au colaborat:

Coperta: Tehnoredactare:

Ghid stilistic de traducere în limba română Romanian Style Guide for the Use of Translators pentru uzul traducătorilor acquis-ului comunitar of the Acquis Communautaire is published by the este editat de Institutul European din România. European Institute of Romania. INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA Bd. Regina Elisabeta 7-9, RO-030016,Bucureşti Tel.: (+4021) 3142696, 3142697, fax: (+4021) 3142666 E-mail: ier@ier.ro; ghid@ier.ro http://www.ier.ro Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Ghid stilistic de traducere în limba română pentru uzul traducătorilor acquis-ului comunitar / coord.: Laura Ana-Maria Vrabie ; autori: dr. Mariana Bara, Elena Bodea, Aurelia Bunescu, ... ; colab.: Cătălina CristinaAna Constantin,Ana-Maria Georgescu, Carolina Ionescu, ... ; pref.: Laura Ana-Maria Vrabie. - Ed. a 5-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Institutul European din România, 2008 Bibliogr. Index ISBN 978-973-7736-72-7 I. Vrabie, Laura Ana-Maria (coord. ; pref.) II. Bara, Mariana III. Bodea, Elena IV. Bunescu, Aurelia V. Constantin, Cătălina Cristina Ana VI. Georgescu, Ana-Maria VII. Ionescu, Carolina 811.135.1'255.4 81'25(4) ©2008 Institutul European din România

AVERTISMENT
Publicaţia de faţă reprezintă rezultatul experienţei acumulate în cadrul Institutului European din România în procesul de traducere şi revizie a acquis-ului comunitar. Convenţiile şi soluţiile de traducere propuse pot suferi modificări înainte de publicarea actelor comunitare de către Oficiul pentru Publicaţii Oficiale al ComunităţilorEuropene. Este interzisă reproducerea în scopuri comerciale a oricărei părţi din această publicaţie.

DISCLAIMER
This publication is the outcome of the experience gained within the European Institute of Romania during the process of translating and revising the acquis communautaire. The proposed translation conventions and solutions may be modified before the publication of the Community acts by theOffice for Official Publications of the European Communities. This publication or any part of it may not be reproduced for profit.

CUVÂNT ÎNAINTE
Traducerea acquis-ului comunitar este un proces complex de coordonare şi colaborare care implică un număr mare de traducători, revizori, terminologi şi jurişti. Date fiind implicaţiile juridice şi volumul considerabil al acestei activităţi, cea de-acincea ediţie a Ghidului stilistic de traducere în limba română pentru uzul traducătorilor acquis-ului comunitar contribuie la asigurarea unei traduceri exacte, unificate stilistic şi terminologic. Institutul European din România a coordonat traducerea în limba română a acquis-ului comunitar adoptat până la 1 ianuarie 2007, la momentul aderării României la Uniunea Europeană, limba română deveninduna din limbile oficiale ale acesteia. Chiar dacă responsabilitatea traducerii acquis-ului adoptat după 1 ianuarie 2007 revine instituţiilor comunitare, considerăm că acest ghid îşi dovedeşte utilitatea deoarece, în afară de convenţiile specifice acquis-ului comunitar, include şi principii general valabile pentru traducerea şi revizia textelor legislative şi a jurisprudenţei. Mai mult,...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Traducteur
  • Le roumain
  • La stylistique
  • la stylistique
  • La stylistique.
  • Stylistique
  • STYLISTIQUE
  • Stylistique

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !