Kevin hogan 8 dakikada nasıl evet dedirtirsiniz istediğiniz kişiye 8 dakikada nasıl evet dedirtirsiniz?

Pages: 186 (46302 mots) Publié le: 13 novembre 2010
Esra-www.cepforum.com

Kevin Hogan 8 Dakikada Nasıl Evet Dedirtirsiniz

İstediğiniz kişiye 8

dakikada
nasıl

EVET
dedirtirsiniz?

· Içindekiler
Yazar Hakkında Giriş

1

Diğerlerini Değişime İkna Etmek İlk Dört Saniye Etkilemede Delta Modeli Etkilemenin Pivot Noktası Etkilemenin Yeni Prensipleri Omega Stratejilerine Giriş Çerçevelerne Prensipleri, İkna Etme Teknikleri, EtkilemeStratejileri

13 25 41 65 75 91 115

2
3
4

5
6

7

8
9 1 0 1 1 1 2

Etkileme Yasalanm Uygulamak Etkilemede Dalgalanmamn Sım AkılOkuma: Ne Düşündüklerini Nasıl Bileceksiniz? Bunu Düşüneceğim Beyinleri Sizi Nasıl Kabul Ediyor Bibliyografi

141

165 173 179 215 225

Yazar Hakkında
Kevin Hogan, aralannda dünyanın en çok satan kitaplar listesine giren "İkna EtmeninPsikolojisi: Diğerlerini Sizin Gibi Düşünmeye Nasıl İkna Edersiniz?" ve "Dayanılmaz Çekim: Kişisel Çekimin Sırları" adlı eserlerin de bulunduğu on bir kitap yazdı. Cosmopolitan, Selling Power, Woman's World, First for Women, In Touch, Star, Mademoiselle, Playboy, Sucesess!, New York Post ve Los Angeles Times gibi birçok yayında vücut dili uzmanı olarak görevaldı. Gerçekten dinamik ve etkili konuşmacılara azrastlanır. Kevin bu anlamda müthiş bir enerjiye sahip. Dünyanın dört bir yanında yaptığı konuşmalarla dinleyicileri, asla sahip olamayacaklannı düşündükleri bilgilerle ve yeteneklerle donatıyor. Motivasyon ve ilham verici sözcükleri Kevin'ın karakterini anlatmak için ancak bir başlangıç olabilir. Bir anlaşma yapmaya karar veren şirketler, bunu kendi istedikleri süre içinde tamamlayabilmek içingenellikle Kevin'ı çağırıyor. 0, ahlak anlayışı, dürüstlüğü ve kalbiyle hem siz, hem de şirketiniz için dünyanın en etkileyici dimağlarından biri. Kevin, üniversite eğitimini sözel iletişim üzerine aldıktan sonra psikoloji mastırı yaptı. Çocukluğunun büyük bir kısmını fakirlik içinde geçiren Kevin, kısa zaman içinde para kazanmanın yollarını öğrendi. Babası evi terk ettikten sonra dört kardeşinebakmak için annesiyle birlikte çok çalıştı. Kevin bugün bekar ve iki harika çocuğuyla gerçekten gurur duyan bir baba ... Üstelik bunlardan biri ergenlik çağında ... Etkileme ve ikna etme yöntemlerini en iyi tanıyan ve takip eden isimlerden biri olması şaşırtıcı olmamalı, öyle değil mi?

Giriş
"İkna Etmenin Psikolojisi: Diğerlerini Sizin Gibi Düşünmeye Nasıl İkna Edersiniz" kitabını bitirdiktensonraki heyecanımı asla unutamayacağım. İlk kopyasını, etkileme gurusu ve benim de üniversitede profesörüm olan Robert Cialdini'ye yollamıştım. "İkna Etmenin Psikolojisi", insanları etkilerneyle ilgili düşüncelerini değiştirmişti. Bu, etkilemenin temellerinden yola çıkarak, uygulanmasına yönelik modeller oluşturan ilk kitap olmuştu. Bugün, yani on yıl sonra, John WiIey&Sons Yayınevi benden akademi,iş ve pazarlama dünyasındaki anlamlarıyla etkilemenin yeni kaynağı olacak bir kitap yazmarnı istediler. Bu elbette zor bir işti. Başta "İkna Etmenin Psikolojisi" kitabını yenilerneyi düşündüm. Ama daha sonra geçen on yılda bu konuda yapılan araştırmalar aklıma geldi. İkna etme ve etkileme sanatının bundan on yıl önce, benim yalnızca hayalini kurabildiğim alanlarıyla ilgili birçok araştırmayapılmıştı. Bugün, 1995 yılında bilmediğimiz o kadar çok şey biliyoruz ki, bu en basit ifadeyle hayranlık uyandmcı. "Etkileme Sanatı" kitabının yeni milenyumda, etkilerneyle ilgili tamamen yeni bir metin olduğunu söyleyebilirim. Yaptığım şey. etkilemenin en önemli parçalarını toplayıp kolayanlaşılır ve rahat okunur bir kitapta toplamak oldu. Bu çok önemli! .. Çünkü bilimsel araştırmalar bir bilim adamıiçin çok heyecan verici. ancak bir okuyucu için uyku hapı niteliğinde olabilir. Benim ışim tüm araştırmalan ele almak. gerçek hayatta uygulamak ve herkesin anlayabileceği -sonra

LO

Giriş

da uygulayabileceği- bir şekilde anlatmak oldu. Sanırım, eğer bir kuantum fızikçisi olsaydım, "Çocuklar İçin Kuantum Fiziği" diye bir kitap yazardım. İnsan davranışlan alanında birçok uzmanın yapmadığı...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • Scene 8

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !