Le lamba

Pages: 13 (3247 mots) Publié le: 22 février 2011
 
NY FITAFIN'NY MERINA (antananarivo)

ANTANANARIVO
Ny lamba no fitafiana malagasy nentim-paharazana ary tsy nisy nisaraka taminy teo amin'ny fiainana manontolo. Ny lamba fitafy Malagasy dia azo sokajiana anisan'ny zavakanto nentim-paharazana ihavahan'ny Malagasy.

Tamin'ny andron'ny Andriananamponimerina dia ny fomba fiankajon'ny vehivavy merina dia ny " tohitena".
Manao lamba "landy"no tena mahavahana an'izy ireo.
Ny lehilahy kosa dia ny "malabary"
​ 0 kiff | Ajouter un commentaire - 3 commentaires |
Partager ▼
# Posté le samedi 06 octobre 2007 16:31
Modifié le vendredi 09 novembre 2007 11:11
Ny fitafin'ny Merina >>> Ny LAMBA

Ny lamba dia nifatohan'ny saina sy ny fon'ny Malagasy tokoa satria nisasarany ny fanamboarana azy, ary kolokoloiny fatratra izyio. Ny lamba hono raha vao dia rehareha , raha madio dia voninahitra , raha tonta dia adidy, raha rovitra dia andraikitra...

Misy efatra karazana ny lamba
Voalohany , NY LAMBA SARIKA , kely fa tsy mivitrana nefa tsara tenona, lamban'ny tovovavy io ka nahatonga ny hoe : “ Raha tovovavy tsy endrehin-damba sarika , dia tsy adidiko tsy adidin-dreniny”. Tsy adidin'izay mijery ny hiteny aminy hoe :“itafio tsara ny lambanao” ary tsy adidin-dreniny koa satria efa nisahirana nanenona ny lamba izy , fa ny tenan'izay mitafy no tsy misampina azy araka ny tokony ho izy.

Faharoa, ny TOKAN DELA , lamba tsy mivitrana , an'ny vehivavy lehibe satria asampina eo an-tsoroka fotsiny mandrakotra ny faritra ambony amin'ny tena.

Fahatelo , NY AMBAKILOHA na KELY ILA, izay lamba mivitrana fa kely sy lehibe, atao hoe AMBAKILOHA, satria lamba lava sy fohy no akambana ka mitohy ny ila loha lamba mba hampitovy ny halavany. Rehefa mitafy azy dia ny ilany mitohy no atao ambony. Misy zaitra roan a telo ny AMBAKILOHA ary atao hoe TOHILOHA koa noho izy notohizina ny ila loha-lamba mba hitovy halavana. Raha itaizana zaza ny lamba tohiloha dia voasintona matetika ka mora mivaha ireo zaitra maromaro amin'nyila loha-lamba.

Fahefatra, ny lamba tsara indrindra sady lehibe , dia NY LAMBA MITOVY VITRANA, lamba mihajan'ny lehilahy lehibe. Ny lmaba tsara indrindra fitondran'ny vehivavy , haingo eny imasom-bahoaka dia NY LAMBA RONGONY madinika , na NY LANDY nolenoina ho somary mena mazavazava sady miv aha rambo .

Ny Landy:
Manavanana ny malagasy manokana ny tenona landy. Ny vita avy amin'ny landy diaireo karazam-damba lafo vidy. Misy ny arindrano, ny telo na efa-bitrana ka mitsoriadriaka ny lambanany afovoany.Ankehitriny dia fitafin'ny vehivavy Malagasy mihanjaika ny lamba landy. Mendrika hanjairana akanjom-behivavy na lehilahy ara-damaody ny landy ary tsy mena-mitahy amin' izay vita avy any ivelany.
Ny landy dia avy amin'ny tranon-dandy , didiana hiala ny soherina ao anatiny dia tanehinamiaraka amin'ny lavenona , rehefa masaka dia sasana eny amin'ny rano misy vatolampy hikosehana azy. Rehefa main any landy dia lenoina indray ka ahahy ho maina , ary folesina hanjary kofehy madinika.

Ny fomba fitafy ny lamba :
- sampin-kavanana: izany hoe asampina avy andamosina , ahatona eo an-tsoroka ka avela hikiraviravy , ny tanana havia amin'izany mihazona ny ilany avy eo anoloana
-sampin-kavia: Mifampisolo ny tanana, ny tanana haviano manasampina ny lamba hiankavanana. Ny sampin-kavia no hizaran'ny olona tia haingitraingitra

Lambam-behivavy tsara indrindra ny sora-damba somary mena tanora mazavazava sady mivaha rambo.

Ny lamba eo amin'ny vehivavy

Na misampina havia na miasampina havanana, dia tsy miova ny fitondra ny lamba, raha tsy hoe maty vady. Amin'izay fotoana izay,dia misisika ila ny lamba satria ”maty ila”, hoy ny filaza azy.
Raha tovovavy: manarona soroka ny lamba. Tsy mikiraro izy satria tsy mbola misy ny hividy ho azy, ary ny elony tsy aankina amin'ny soroka fa mbola miankina amin-dray aman-dreny izy. Ny vehivavy efa manambady no mandray kiraro ary ilay lamba teo dia somary ampidinina kely ny soroka raha vao mananika ny efapolo na dimampolo taona...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Lamba

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !