Le rupture d’egalite devant les charges publiques – fondament de responsabilite de puissance publique

7219 mots 29 pages
LE RUPTURE D’EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES – FONDAMENT DE RESPONSABILITE DE PUISSANCE PUBLIQUE

BREAKING EQUALITY BEFORE PUBLIC BURDENS – BASIS FOR ACCOUNTABILITY OF PUBLIC POWER

RUPEREA EGALITĂŢII ÎN FAŢA SARCINILOR PUBLICE-FUNDAMENT AL RESPONSABILITĂŢII PUTERII PUBLICE

DRD. ANA MOCANU-SUCIU UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU FACULTATEA DE DREPT „SIMION BĂRNUŢIU”

Rezumat

Principiul egalităţii este un principiu fundamental în sistemele politico-juridice ale statelor democratice. Unul din aspectele esenţiale ale sale este egalitatea cetăţenilor în faţa autorităţilor publice. În acest sens, rolul statului, îndeplinit prin intermediul autorităţilor publice, este acela de a asigura un echilibru în aşezarea sarcinilor publice în aşa fel încât nicio persoană să nu fie obligată să suporte sarcini mai mari decât restul cetăţenilor. Chiar în situaţiile în care interesul public poate justifica o limitare a exerciţiului drepturilor cetăţenilor, această limitare trebuie să fie unitară şi echilibrată, fără a se institui categorii de persoane sau chiar indivizi care să fie obligaţi să suporte într-o proporţie mai mare decât ceilalţi sarcinile publice pentru lucrări, servicii sau prestaţii de care beneficiază întreaga populaţie sau comunitate. În cazul ruperii egalităţii în faţa sarcinilor publice intervine răspunderea puterii publice care a generat această inegalitate.

Résume

Le principe d'égalité est un principe fondamental des systèmes politico -juridique dans les Etats démocratiques. Un de ses aspects essentiels est l’égalité des citoyens égaux devant les autorités publiques. A cet égard, rôle de l'Etat, exercées par des autorités publiques est d'assurer un règlement équilibré en rencontre le mission de service public afin que les toute personne n'est pas tenue de payer des droits plus élevés que le reste des citoyens. Même dans les situations dans lesquelles l’intérêt publique peut

en relation

  • La responsabilite du fait des lois aujourd'hui
    2845 mots | 12 pages