Ljhljh

Pages: 16 (3916 mots) Publié le: 20 novembre 2010
Estructures socioeconòmiques
* Tema 1 – Principals perspectives tècniques

Continguts:
-Els fundadors de la teoria sociològica ( Comte, Durkheim, Weber i Marx )
-Els enfocaments teòrics ( Paradigma conflicte, paradigma funcionalista i Interaccionisme simbòlic)
-Problemes que plantegen.

Auguste Comte (1798-1857)
Auguste Comte va viure en el context de la revolució francesa, larevolució industrial, època de grans avenços...
Per a Comte, la societat era la cosa més complexa que existia i, per aquest motiu, s’havia d’estudiar com a un tot, és a dir, científicament. La seva filosofia es basa en l’assumpció de la raó i la ciència com a úniques guies de la humanitat capaces d’instaurar l’ordre social sense apel·lar a la teologia o a la metafísica. Els problemes socials han de seranalitzats des d’una perspectiva científica positiva que es fonamenti en la observació empírica dels fenòmens i que permeti descobrir i explicar el comportament de les coses en termes de lleis universals susceptibles a ser utilitzades en benefici de la humanitat.
L’home en conjunt i l’individu com a part constitutiva, està determinat a pasar per tres estats socials diferents que es corresponen adiversos graus de desenvolupament inte·lectual: l’estat teològic o fictici, l’estat metafísic o abstracte i l’estat científic o positiu.
Aquest trànsit d'un estat a un altre constitueix una llei del progrés de la societat, necessària i universal. Segons aquesta llei, en l'estat teològic l'home busca les causes últimes i explicatives de la naturalesa en forces sobrenaturals o divines, primer através del fetitxisme i, més tard, del politeisme i el monoteisme. A aquest tipus de coneixements li correspon una societat de tipus militar sustentada en les idees d'autoritat i jerarquia.
En l'estat metafísic es qüestiona la racionalitat teològica i el sobrenatural és reemplaçat per entitats abstractes radicades en les coses mateixes (formes, essències, etc.) que expliquen el seu per què ideterminen la seva naturalesa. És l’estat propi del coneixement filosòfic. Per últim comte anomena l’estat positiu o científic en el que l'home no busca saber què són les coses, sinó que mitjançant l'experiència i l'observació tracta d'explicar com es comporten, descrivint-les fenoménicament i intentant deduir les seves lleis generals, útils per preveure, controlar i dominar la naturalesa (i la societat)en profit de la humanitat. A aquest estat de coneixements li correspon la societat industrial.
Comte vol utilitzar tots aquests coneixements per millorar la societat.
-------------------------------------------------
Émile Durkheim (1858-1917
-------------------------------------------------
Durkheim va aplicar el mètode científic a l’estudi de la societat. Durkheim volia estudiar lasocietat com a una “cosa”. Per D. La societat no tan sols són els individus que la formen, sinó que per sobre d’aquests hi ha unes estructures ( com la família). D. Estudia les funcions de cada una de les estructures. Durkheim pensa que tot ajuda a mantenir la societat en moviment, inclús la delinqüència pensa que és positiva per tal d’exemplificar el mal. Per a Durkheim el que diferència a les diversessocietats és la moral. El que fa que una societat estigui unida és la moral i aquesta, depen de la divisió del treball. En l’època posterior a la revolució industrial la societat tenia un gran nombre i varietat de càrrecs/treballs i per tant, tenien menys relació entre ells. En canvi abans de la Revolució Industrial vivien més units.
-------------------------------------------------
Durkheimfa la divisió entre societats “antigues” anomenades comunitats (Gemeinschaft) y les societats noves, moderns anomenades societats (Gesellschaft).El tipus de relació entre les societats Gemeischaft és mecànica solidaritat mecànica No hi ha funcions establides.
-------------------------------------------------
En les societats modernes la solidaritat és orgànica, hi ha funcions establides (...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !