Observation d'un magasin

Pages: 5 (1249 mots) Publié le: 17 avril 2011
ÇAMAŞ İLÇESİ
2008 – 2009 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİ
İLÇE ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI NO : 02
TARİH : 17 / 02/ 2009
TOPLANTI SAAT : 15:00
TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası
TOPLANTIYA KATILANLAR : Harun YILDIRIM (Okul Müdürü)
Turgay ÖNCEL (Beden Eğitimi Öğretmeni)Hasan BALOĞLU(Beden Eğitimi Öğretmeni)

GÜNDEM

1. AÇILIŞ
2. GÖRÜŞMELER
1. Geçen dönemin kısa bir değerlendirilmesi
2. Bu dönemde yapılacak faaliyetler hakkında bilgi verme
3. Türk Milli Eğitimi’nin temel amaçları
4. Beden Eğitimi derslerinin temel amaçları
5. Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda Beden Eğitimi dersi müfredatprogramlarının ilgili tebliğler dergisinden okunması, değerlendirilmesi.
6. 2104 – 2488 sayılı tebliğler dergisinin yayınlanan Atatürk İlke ve İnkılâpları’nın ilgili konulara yerleştirilmesi.
7. Zümreler arası işbirliği.
8. Ders dışı faaliyetler.
9. 2008 – 2009 Eğitim Ve Öğretim Yılı içersinde kutlama ve anma günlerinin faaliyet programları ve yapılması gerekençalışmalar.
10. Ders işlenişi, yöntem, uygulama, performans-proje ödevlerinin verilmesi ve sınav şekli.
11. Ölçme ve değerlendirme.
12. Ders araç ve gereçlerinin kullanımı.
13. Raporlu öğrencileri değerlendirme şekli.
14. Öğrencilerde kılık kıyafet birliğinin sağlanması, spor odasının temizliği.

3. ALINAN KARARLAR
4. DİLEK VE TEMENNİLER

1. AÇILIŞ
Toplantıokul müdürü Harun YILDIRIM tarafından 2008 – 2009 yılı 2. dönemi için iyi dileklerle açıldı. Toplantı gündemi belirlenerek tutanağın düzenlenmesine ilişkin esaslar üzerinde duruldu.

2. GÖRÜŞMELER
1. 14 / 06 /1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitimin Temel Kanunu incelendi. Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları ve Beden Eğitimi derslerinin özel amaçları doğrultusunda Atatürk İlke veİnkılapları ışığında eğitim ve öğretimin sürdürülmesi esas gayemizdir. Amacımız öğrencilerimizin;
A. Atatürk İnkılaplarına ve anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Türk Milliyetçiliğine bağlı, Türk Milleti’nin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarını ve anayasanınbaşlangıcındaki temel ilkelere dayanan milli, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirme.
B. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip,insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.
C. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri ve davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığını kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunduracak birmeslek sahibi olmalarını sağlamaktır.
Harun YILDIRIM: Özverili bir çalışma ile Türk Milli Eğitimi’nin amaçları doğrultusunda 2008 – 2009 Eğitim ve Öğretim yılında Beden Eğitimi derslerinde güzel çalışmalar yapacağınıza inanıyorum.
2. Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerin bedenen, ruhen, fiziken sağlıklı olmaları, kendisi ve çevresindekilere karşı uyum sağlaması, uygundavranışlar içerisinde bulunması hedef alınmıştır.
Turgay ÖNCEL:2008 – 2009 Eğitim ve Öğretim yılı içerisinde tüm öğrencilere Beden Eğitimi ve Sporu sevdirerek, katılımı sağlamak, iyi alışkanlıklar kazandırmak, arkadaşlık ruhunu, paylaşımcı, centilmen, dürüst, düzenli disiplinli ve düzeyli yaklaşımlarla tüm okul aile birliği ile öğrencilerimizi kazandırmak hedef edinilmektedir....
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Observation sur les besoin d'un personne
  • Observation d'un enfant
  • Observation d'un milieu social
  • Observation d'un patient douloureux
  • Implantation d'un magasin de sport
  • Assortiment d'un magasin
  • annalyse commercial d'un magasin
  • Fonctionnement d'un magasin alimentaire

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !