Time axe

Pages: 5 (1129 mots) Publié le: 23 juin 2010
1500

1517 Luther (obr. č. 1) zveřejňuje ve Wittenbergu svých 95 tezí (text č.1)
1519 Lipská disputace
1520 Vydání buly Exsurge domine (text č. 2)
1521 Říšský sněm ve Wormsu. Na Luthera je uvalena říšská klatba (acht)
1522 Začátek reformačního působení Ulricha Zwingliho (obr. č. 2) v Curychu
1524 Začátek novokřtěneckého hnutí (Georg Blaurock se nechává znovu pokřtít Konrádem Grebelem)1524/25 Německá selská válka. Padl Tomáš Müntzer (obr. č. 3)
1525 Luther se žení s Kateřinou von Bora (obr. č 4)
1527 Sacco di Roma
1529 Řišský sněm ve Špýru. Poprvé použito označení protestanti
1529 1. Kappelská válka
1529 Martin Luther (obr. č. 1) vydává Malý a Velký katechismus
1530 Říšský sněm v Augsburku. Přijetí augsburského vyznání víry (Confessio Augustina) (text č. 3)
1531 2.Kappelská válka. 11. října padl Ulrich Zwingli (obr. č. 2)
1533 Papež Klement VII. odmítá rozvod Jindřicha VIII. (obr. č. 5)
1534 – 1536 Vláda novokřtěnců v Münsteru
1534 Jindřich VIII. (obr. č. 5) vydal Akt o supremaci (text č. 4)
1534 Ignác z Loyoly (obr. č. 6)spolu s Petrem Faberem, Františkem Xaverským (obr. č. 7), jakubem Laynezem, Alfonsem Salmeronem, Šimonem Rodriguezem a MikulášemBobadilou složili na Montmartru slib chudoby a čistoty. Počátek jezuitského řádu (Societas Jesu) (obr. č. 8)
1534 Jan Kalvín (obr. č. 9)se přiklání na stranu reformace
1536 1. vydání Institutio religionis christianae. Kalvín ustanoven kazatelem v Ženevě
1537 Kalvín (obr. č. 9) navrhl řád obce, vydal katechismus a Vyznání víry
1537 Šmalkadské artikuly
1538 Kalvín (obr. č. 9) je vypovězen z Ženevy1540 Pavel III. potvrdil jezuitský řád (obr. č. 8)
1541 Kalvín (obr. č. 9)se vrací do Ženevy. Jeho církevní řád (Ordonnances ecclésiastiques) je povýšen na zákon
1542 Založeno Sanctum officium (Pavel III.)
1545 začátek tridentského (obr. č. 10)koncilu
1545 – 1548 1. část tridentského koncilu
1546 Umírá Martin Luther (obr. č. 1)
1548 Augsburský interim
1549 Cranmer (obr. č. 35) vydává Knihuobecných modliteb (text. č. 5) jako základní liturgický spis anglikánské církve
1551 – 1552 2. část tridentského koncilu
1553 V Ženevě je upálen Michael Servet (obr. č. 11)
1553 Cranmer (obr. č. 35) vydává 42 článků víry (text. č. 6)
1555 Augsburský náboženský mír
1556 Příchod jezuitů do Čech (Klementinum) (obr. č. 12)
1559 V Ženevě je založena teologická akademie.
1560 Vychází posledníverze Institutio (text. č. 7)
1562 – 1563 3. část tridentského koncilu
1563 Vydání Heidelberského katechismu (text. č. 24)
1564 Umírá Jan Kalvín (obr. č. 9)
1566 Vychází Katechismus Romanu (text. č. 8)
1568 Vznik Kongregace pro ochranu víry
1568 Vychází nový Římský breviář
1570 Vychází nové Missale Romanum
1572 Bartolomějská noc (obr. č. 13)
1577 Vydání formule svornosti, která překonávalarozpory mezi lutherány
1579 – 1593 Vydávání Bible kralické
1598 Edikt nantský

1600

1600 Začátek působení Mettea Ricciho (obr. č. 14) v Číně
1605 Začátek působení Roberta de Nobili v Indii
1608 Založení Protestantské unie
1609 Vydání Majestátu (text. č. 9) Rudolfa II.
1609 Vznik Katolické ligy
1618 – 1648 třicetiletá válka
1622 Založena kongerace pro šíření víry (Congregatio depropaganda fidae)
1623 Řehoř XV. povolil malabarské rity (akomodace)
1624 Umírá Jakub Böhme (obr. č. 15) autor Aurory či Cesty ke Kristu (text. č. 10)
1638 Umírá Cornelius Jansen (obr. č. 16)
1645 První zákaz akomodace (Inocenc X.)
1644 Gorge Fox (obr. 36) zakládá první kvakerské skupiny
1657 Náboženská svoboda pro křesťany v Číně
1662 Umírá Blaise Pascal (obr. č. 17)
1675 Jakob Spenervydává Pia desideria, základní spis protestantského pietismu
1677 Umírá Johan Scheffler (Angelus Silesius) (obr. č. 18)
1681 William Penn (obr. 37) zakládá Pennsylvánii jako kvakerskou kolonii
1682 čtyři galikánské články
1693 Obnovení zákazu akomodace

1700

1710 Zbourání centra jansenismu v klášteře Port-Royal
1713 Odsouzení jansenismu
1717 V Londýně je založena první zednářská lóže...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Time
  • Time square
  • AXE II
  • Dissertation axe
  • Marketing axe
  • marketing Axe
  • AXE III
  • Axe chocolat

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !