Modernitatea

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 15 (3714 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 5 avril 2011
Lire le document complet
Aperçu du document
Universitatea de arhitectura si urbanism” Ion Mincu”, Bucuresti

Caracteristicile principale ale modernitatii, precum si modul in care modernitatea afecteaza, pozitiv sau negativ, arhitectura

Struna Anatol
Gr 11B

În sens general, termenul de modernitate (provenit din latinescul modo = recent) desemneaza ceea ce se opune normelor traditionale pe plan cultural, social, politic. Conformdefinitiei furnizata de Tiryakian si Nevitte modernitatea se prezinta ca fiind "noul", în opozitie cu "vechiul". Dupa Octavio Paz, de pilda, noul este modern cu o dubla conditie: sa fie o negare a trecutului si o afirmare a unei ordini diferite.  Retorica modernitatii (si, respectiv, a modernizarii, ca proces cumulativ care o presupune) devine, conform acestei perspective, un discurs alrupturii, în contextul caruia cei mai multi dintre teoreticieni îsi propun sa statueze o cenzura radicala care ar fi avut loc, la un moment dat al istoriei, între "ceea ce a fost" si "ceea ce este". O astfel de naratiune apeleaza, de regula, la un eveniment "de cotitura" (inventarea tiparului, caderea Constantinopolelui, descoperirea Americii, Reforma protestanta, Revolutia franceza etc.), caruia i seatribuie virtuti "fondatoare" si este recomandat ca explicativ pentru fractura dintre trecut si prezent. Dupa unii autori , între cultura traditionala si cultura moderna, discontinuitatea este radicala. Modernitatea ar fi generat, asadar, un mod de viata care a dislocat omul de toate tipurile traditionale de ordine sociala, si într-un mod fara precedent. Georges Balandier vede în procesul demodernizare, nu atât o explozie de natura sa distruga tot ceea ce este considerat a fi traditional (desuet, nelucrativ si, prin urmare, condamnat sa piara), cât un santier al schimbarii culturale în care demolarea si edificarea nu sunt procese absolute. Orice societate se caracterizeaza printr-un anumit sens al continuitatii: chiar si atunci când se schimba, nu se schimba totul în ea, iar ceea ce seschimba nu se schimba în bloc.
Raportându-se la individ ca subiect moral, modernitatea se prezinta pe ea însasi ca fiind eliberarea individualitatii de sub autoritatea oricarei tutele asa-zis paternaliste, fie ea comunitatea (cu normele si traditiile ei), statul (conceput ca o instanta prescriptiva si coercitiva) sau Dumnezeu. Acest tip de naratiune antiholista, care vede în modernizare un procestriumfalist de autonomizare a unei constiinte individuale pâna atunci aservite (unei "totalitati sociale", unui "interes colectiv", unui principiu transcendent etc.), se opune, în primul rând, modului în care religia (orice forma religioasa) concepe statutul individului în lume. Spiritul modern, scrie Crainic în 1940, "se întoarce din cerul credintei spre realitatea pamântului. Gândirea sedesface de preocuparile teologice si se absoarbe în filosofia naturii. O îndrazneala din ce în ce mai mare se afirma în cugetare, care refuza temeiul autoritatii si-si cauta motivele convingerii în sine însasi. Din punct de vedere religios, omul modern se caracterizeaza prin parasirea ostentativa a adevarului revelat si prin tendinta orgolioasa de a cauta singur adevarul în studiul naturii.Descoperirile geografice îi distrug sentimentul limitei; inventiile stiintifice îi dau iluzia puterii proprii". Emanciparea modernista a individului, înfatisat ca unic agent valorizator al lucrurilor, sfideaza posibilitatea unei existente "mai înalte" care subsumeaza si normeaza demersurile individuale. Omul devine, asa cum îl întelegeau sofistii, masura tuturor lucrurilor. Dar aceasta imaginesupradimensionata a omului este o simpla iluzie, conform unor pareri. Caci, "în credinta, nu omul, ci Dumnezeu este masura lucrurilor". Omul ca masura a tuturor lucrurilor este un "principiu al anarhiei", vinovat pentru "descentralizarea" culturii moderne, separarea ei de un centru spiritual superior si cantonarea ei pagubitoare în "lumea vizibila". La acest nivel, solutia ramâne aceeasi: recuperarea...