Philo

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 2 (414 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 30 mars 2011
Lire le document complet
Aperçu du document
El teatre és una art escènica relacionada amb l'actuació i la representació d'uns esdeveniments, que consta de representar una història fictícia que protagonitzen un o més personatges en un lloc iun temps concret i davant d'un públic. S'utilitzen elements com els discursos i els diàlegs, els gestos, l'escenografia, la música, el so i l'espectacle. És també el gènere literari que comprèn lesobres concebudes en un escenari i davant d'un públic. El Dia del Teatre se celebra el 27de març.
El text dramàtic en el teatre està escrit en forma de diàleg. Existeixen diverses classes de diàlegs:* Col-loqui: És un diàleg entre diversos interlocutors, en el que els discursos solen ser oposats.
.
* Monòleg: A diferència del sol·liloqui, aquí trobem un personatge que parla amb si mateixperò davant d'un grup de personatges.
* Apart: Petit monòleg que se sostreu convencionalment de la percepció dels altres personatges.
* Apel·lació: És un discurs adreçat directament alpúblic.

La comèdia La comèdia és un dels gèneres clàssics del teatre i d'allà s'ha estès a altres arts com el cinema. Es caracteritza per mantenir un to optimista, amb un final feliç i sovint per tenirelements d'humor o d'ironia. A vegades es construeix una comèdia com a paròdia d'una altra obra.

* La tragèdia Tragèdia en termes generals es refereix a una obra literària teatral o no que tè unfinal desesperat o trist que el diferencia així del drama en el qual el desenllaç pot ser feliç

* El drama El drama en termes generals és una obra literària o una situació de la vida real queresulta complexa i difícil però amb un final favorable o feli
* El melodrama Té el significat literal d'obra teatral dramàtica en la que s'hi ressalten els passatges sentimentals mitjançant laincorporació de música instrumental.

* La pantomimaEl mim o pantomima (del grec pantómimos, "que tot ho imita") és la part de les arts escèniques que utilitza el gest com a forma d'expressió...