Politici salariale

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 40 (9775 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 22 juin 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
[pic]

UNIVERSITATEA VALAHIA
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
MANAGEMENT

LUCRARE DE LICENŢĂ

MANAGEMENTUL RECOMPENSELOR. POLITICI SALARIALE. PRINCIPII.

COORDONATOR STIINŢIFIC:
CONF.dr MIHAIL IURCU

ABSOLVENT :
IONESCU E. ELENA ALINA

TÂRGOVIŞTE
2007

CUPRINS

Capitolul I : POLITICI DESALARIZARE
SI PRINCIPII DE SALARIZARE………………………………4
1. Cadrul conceptual…………………………………………..4
2. Componentele sistemului de recompense………………….7
3. Politici de salarizare………………………………………..9
4. Principiile generale ale sistemului de salarizare…………..12
5. Principalele sisteme de salarizare…………………………18

Capitolul II: EVALUAREA POSTURILOR
IN VEDEREASALARIZĂRII………………………………..22
1. Metode de evaluare………………………………………22
2. Evaluarea posturilor prin metoda punctelor……………...24
3. Ierarhizarea posturilor……………………………………27

Capitolul III: SCURTA PREZENTARE A SOCIETĂŢII……………….29
1. Scurt istoric……………………………………………...29
2. Domeniul de activitate…………………………………..31
3. Relaţiile de piaţa ………………………………………..31

Capitolul IV: ANALIZA DIAGNOSTIC…………………………………..334.1. Principalii indicatori economici…………………………………...33
4.2. Structura personalului……………………………………………...37
4.3. Evoluţia productivităţii…………………………………………….40
4.4. Fluctuaţia personalului …………………………………………....44
4.5. Corelaţii ale principalilor indicatori de eficienţă a
resurselor umane……………………………………………………….46

Capitolul V: POLITICI DE OPTIMIZĂRI APOLITICILOR
SALARIALE ………………………………………………………….48
5.1. Analiza politicilor salariale aplicate ………………………………..48
5.2. Evaluarea posturilor dupa metoda punctelor………………………..56

Capitolul VI: CONCLUZII SI PROPUNERI……………………………….65

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………........67

Capitolul I
Politici de salarizare şi principii de salarizare

1.1. CADRUL CONCEPTUALManagementul recompenselor (administrarea salariilor) este procesul de elaborare şi implementare a strategiilor, politicilor şi sistemelor de recompense care permit organizaţiilor să-şi îndeplinească obiectivele prin recrutarea şi menţinerea angajaţilor necesari, precum şi prin motivarea corespunzătoare a acestora.
Managementul recompenselor constă, în primul rând, în proiectarea,implementarea, şi menţinerea sistemelor de recompense ale angajaţilor care trebuie să fie adaptate îmbunătăţirii continue a performanţelor organizaţionale.
Potrivit literaturii de specialitate şi practicii manageriale în domeniu, pentru ca o recompensă sau un rezultat al muncii să acţioneze ca un motivator eficace trebuie îndeplinite următoarele condiţii esenţiale:
- persoana în cauza trebuie să-şidorească recompensa, astfel aceasta, cu siguranţă, nu devine factor motivator;
- persoanei trebuie sa-i fie clar ca efortul sau suplimentar va duce la îmbunătăţirea performanţei fapt care nu trebuie împiedicat de factori pe care nu-i poate controla;
- persoana trebuie sa fie convinsă ca performanta sa îmbunătăţită şi va aduce, ca rezultat, recompensa dorită; legătura între efortul suplimentar,atingerea unei performanţe superioare şi primirea recompensei trebuie să fie clară, directă şi puternică sau cel puţin s-o perceapă astfel.
Prin urmare, proiectarea şi implementarea unui sistem de recompense cât mai adecvat constituie, după cum menţionează numeroşi specialişti în domeniul resurselor umane (C.D. Fisher; L.F. Schoenfeldt; J.B. Shaw) una din cele mai complexe activităţi alemanagementului resurselor umane deoarece[1]:
- în timp ce alte activităţi din domeniul resurselor umane (pregătirea managementului carierei, sistemele de evaluare, programele de calitate a muncii) sunt importante pentru unii angajaţi, recompensele sunt în fapt, considerate esenţiale pentru întregul personal al organizaţiei ;
- deşi unul din scopurile sistemelor de recompense este acela de a...