Societe generale

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 23 (5552 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 15 juin 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Bachelorscriptie Bedrijfswetenschappen, Amsterdam Vrije Universiteit (2008)

Rogue traders: De rol van het management in het ontstaan van een financiële catastrofe
Victor van Venrooij Vrije Universiteit, Amsterdam

Abstract

Deze scriptie probeert een eerste inzicht te geven in de gebeurtenissen rondom Société Général en haar trader Jerome Kerviel. Er wordt een uiteenzetting gedaan van detheorie over de definitie en de motivaties van een rogue trader. De bankregulaties zoals die sinds 2005 gelden onder Basel II komen ook aan bod. Wat weten we over wat er precies gebeurt is, wat zijn de oorzaken daarvan en wie is de verantwoordelijke? Na een uiteenzetting van de theoretische concepten volgt een empirische analyse van de Value at Risk van de portfolio van Kerviel. De belangrijkstebevinding is dat het management van SocGen niet zo onwetend en verbaasd kan zijn als het zich voordoet. Er moet enerzijds sprake zijn van medeplichtigheid of anderzijds van zeer slechte interne risicomanagement systemen.

Acknowledgements

Graag wil ik mijn scriptiebegeleider bedanken voor de kostbare tijd die hij vond om mij in een hele drukke periode te begeleiden. Daarnaast wil ik mijn dankuitspreken aan medestudent Boaz Shkolnik, voor het helpen met vinden van de benodigde data. Als laatste wil ik mijn familie en vrienden en mijn collegae bedanken dat zij mij allen gesteund hebben.

2

Inhoudsopgave

1. 2. 3.

Introductie Onderzoeksvraag Literatuuronderzoek 3.1 Rogue traders en hun motieven 3.2 De werkgever 3.3 Bankregulatie: Basel II

4 5 6 6 8 11 16 17 18 19 20

4.5.

Methodology Empirische Analyse 5.1 5 jaar volatilities 5.2 1 maand volatilities

6. 7.

Conclusie en aanbevelingen Referenties

3

1. Introductie

Op donderdag 18 januari wordt bij de grote Franse bank Societé Général (verder: SocGen) ontdekt dat een van hun handelaars losgeslagen was. Dit wordt in de financiële wereld rogue trade genoemd. De rogue trader, Jérome Kerviel, hadenorme posities verzameld in futures op Europese aandelenindices zoals de Europese DJ Eurostoxx 50, de Duitse Xetra Dax 30 en de Engelse FTSE 100, zonder zich hierbij in te dekken tegen een val in de indices. Na onderzoek en ondervragingen in het opvolgende weekend begint SocGen op maandag de enorme posities van de hand te doen. Een paar dagen later moesten zij een verlies van € 4,9 miljard bekendmaken.

Deze scriptie, die geschreven zal worden als eindopdracht voor het behalen van de bachelor in bedrijfswetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam behandeld het rogue trader schandaal. Hoe kon één enkele trader een dergelijk groot verlies veroorzaken? Was er niemand die de acties van Kerviel in de gaten hield? Ik zal eerst in een literatuuronderzoek bestuderen wat de motivaties voorrogue trade zijn, en welke regelgeving er in stelling is om dergelijke problemen te voorkomen. Dit zal ik vervolgens tussen het bespreken van de theorie door terug koppelen naar de SocGen case.

Na deze theoretische benadering zal ik een van de regels uit de theorie toepassen op de SocGen case. Hiervoor zal ik de Value at Risk (verder: VAR) methode gebruiken. De theorie gecombineerd met hetempirische gedeelte zal uitwijzen dat het management van SocGen niet vrijuit gaat.

4

2. Onderzoeksvraag

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe het schandaal bij SocGen heeft kunnen plaatsvinden. Hierbij wil ik kijken naar de motieven van de verschillende betrokkenen en naar de regelgeving die er bestaat om dergelijke motieven in te dammen. Ik zal mij hierbij focussen opde vraag of Kerviel het alleen voor elkaar heeft gekregen en dus ook persoonlijk verantwoordelijk gehouden kan worden, of dat zijn superieuren ook mede schuldig zijn aan het debacle. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag:

-

Is het management van SocGen medeschuldig aan het rogue trading schandaal van januari 2008?

Om gestructureerd tot een antwoord op deze vraag te komen zal er met...