Мястото на историческата памет и националната идентичност в мисленето на младото поколение

Pages: 15 (3716 mots) Publié le: 4 janvier 2011
Курсова работа

на тема:
Мястото на историческата памет и националната идентичност в мисленето на младото поколение

По учебната дисциплина Увод в културна Антрополоия

Изготвил:
Венцислава Миладинова
Фак. Номер: 1508

Историческото съзнание и националната идентичност са основните предпоставки за развитието на обществото като такова до днес, съотвентно и на историята като наука . Въввсички времена и епохи хората са се интересували от миналото. Този интерес е продиктуван както от желанието да се търси опора в общността, в мъдростта и опита на предшестващите поколения, така и от любопитсво. Но дали този инетрес не се превръща прогресивно в пасивност?

И в миналото, и днес историческото познание развива историческото съзнание и националната ни идентичност, насочва общественияпоглед към тяхната съвременност, стимулира социалните сили по направление на осъзнатите потребности.

При всеки досег с историята, човек се изправя пред два проблема, които понякога ограничават, а понякога дори напълно закриват достъпа до тайните на миналото. Първият се отнася до състоянието на историческата памет на обществото, тоест до това колко вярно и детайлно е съхранен, под една илидруга форма, споменът за факти и събития от миналото. Вторият проблем се отнася до възможността на съвременния човек да съживи и осмисли тези пластове от обществената памет, в които е съхранена истината за живота и духовното богатство на предишните поколения.

За да разбера какво е отношението на хората към историческата памет до каква степен е запазена и развита тя у българите, и до колко те сеинтересуват от миналото ни, изготвих анкета, след което да проведох няколко интервюта на база резултатите от анкетата, за да да установя може ли да има различия в историческата памет на едно поколение, от какво би било предизвикано това и как въобще се възприема историческата памет от по-младите.

Анкетата е попълнена от хора на различна възраст, които не се занимават професионално с история и чиетообразование не свързано с нея, като целта бе да се установи психологическата нагласа на различните възрасти към историята. Така можем да разберем дали по-възрастните имат повече исторически познания и дали миналото е загубило своята романтична привлекателност. След извеждане на средните стойности от отговорите на анкетата установих, че познаването на историята сред младите е значително по-слабо всравнение с това сред хората на средна и по-висока възраст.

След тези основни наблюдения за придобиване на обща представа относно познанията на българите по история, проведох три интервюта с хора на средна възраст 23 години с цел установяване на разбирането им за историческо съзнание и памет, отношението към тях и изследване на диференциациите в самото поколение.

От респондентите, с които разоваряхсамо един даде дефиницията си за история, откъдето всъщност тръгва разбирането му за историческа памет. История, това е миналото, изобразяващо големите си събития. Впечатление в определението прави използването на думата “големи” - т.е. Само по-масовите и значими за съвременността събития остават в историята, а интересът към нея според респондентите е потребност на обществото.

За да изгради индивидаразбиране към историята или т.нар. От респондентите “историческо съзнание”, трябва да е готов да приеме онова, което предходното поколение му оставя, да се научи да го възпроизвежда и да го допълва, след което да го предостави на поколението след себе си. По този начин се формира и колективно историческо съзнание и историческа памет.

Историческа памет за младото поколение представлявапознанието за миналото и отношението на съвременниците към него. Тя е връзката между минало, настояще и бъдеще, обмен между поколенията на лично емоционална и социално историческа информация, преминаваща от една генерация на следваща, чрез литература, научни разработки, лични сведения, музейни експозиции, учебници и т.н. Историческата памет не е само в книгите, а и част от...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Обща фискална политика на европейския съюз и присъединяването на българия към...
  • В каждом человеке идет борьба, похожая на борьбу двух волков
  • Совет: показать результаты только на русском языке. вы можете задать язык поиска в разделе настройки. результаты поиска la...
  • уровни и виды деятельности
  • Эволюция медведя и современные виды
  • Нов съм и имам нужда от помощ
  • Тема: современный кризис мирового хозяйства: источники и пути...

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !