Мястото на историческата памет и националната идентичност в мисленето на младото поколение

3716 mots 15 pages
Курсова работа

на тема:
Мястото на историческата памет и националната идентичност в мисленето на младото поколение

По учебната дисциплина Увод в културна Антрополоия

Изготвил:
Венцислава Миладинова
Фак. Номер: 1508

Историческото съзнание и националната идентичност са основните предпоставки за развитието на обществото като такова до днес, съотвентно и на историята като наука . Във всички времена и епохи хората са се интересували от миналото. Този интерес е продиктуван както от желанието да се търси опора в общността, в мъдростта и опита на предшестващите поколения, така и от любопитсво. Но дали този инетрес не се превръща прогресивно в пасивност?

И в миналото, и днес историческото познание развива историческото съзнание и националната ни идентичност, насочва обществения поглед към тяхната съвременност, стимулира социалните сили по направление на осъзнатите потребности.

При всеки досег с историята, човек се изправя пред два проблема, които понякога ограничават, а понякога дори напълно закриват достъпа до тайните на миналото. Първият се отнася до състоянието на историческата памет на обществото, тоест до това колко вярно и детайлно е съхранен, под една или друга форма, споменът за факти и събития от миналото. Вторият проблем се отнася до възможността на съвременния човек да съживи и осмисли тези пластове от обществената памет, в които е съхранена истината за живота и духовното богатство на предишните поколения.

За да разбера какво е отношението на хората към историческата памет до каква степен е запазена и развита тя у българите, и до колко те се интересуват от миналото ни, изготвих анкета, след което да проведох няколко интервюта на база резултатите от анкетата, за да да установя може ли да има различия в историческата памет на едно поколение, от какво би било предизвикано това и как въобще се възприема историческата памет от по-младите.

Анкетата е попълнена от хора на различна възраст, които не се занимават професионално с история и

en relation