1Er essai

1747 mots 7 pages
BỘ MÔN PHÁP – TRUNG VỚI LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Chắc hẳn bây giờ chữ viết tắt « CNTH » không còn xa lạ với cán bộ, giáo viên, sinh viên trường Đại học Thương Mại. Đến nay, tuy mô hình liên kết đào tạo này còn khá mới mẻ với nhiều trường Đại học ở Việt Nam, nhưng tiếng tăm của các lớp CNTH ( cử nhân thực hành ) ở trường chúng ta đã vươn xa tới không chỉ nhiều tỉnh thành của cả nước mà còn tới các thành phố của Cộng hòa Pháp.Điều này chúng ta có thể nhận thấy rất rõ, sinh viên đến với các lớp này từ các tỉnh ,thành phố ở miền Bắc, miền Trung , miền Nam của Việt Nam, thậm chí từ một số thành phố của Pháp. Bắt đầu từ năm học 2004 – 2005, được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Ban giám hiệu trường Đại học Thương Mại đã chủ động liên kết với các trường Đại học thuộc Cộng hòa Pháp để mở ra một hệ đào tạo mới « Cử nhân thực hành - Licence professionnelle » nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.Tính đến nay, trường Đại học Thương Mại đã có 4 khóa đào tạo theo mô hình liên kết này. Năm học 2006 – 2007 chúng ta đã có khóa đầu tiên tốt nghiệp ra trường nhận tấm bằng « Licence Professionnelle – Option : Conduite de Projet et Gestion des Ressouses Humaines » - Cử nhân thực hành chuyên ngành quản trị dự án và quản trị nguồn nhân lực. Trong 3 năm qua, sự phát triển của mô hình đào tạo CNTH được phát triển không chỉ về số lượng sinh viên mà cả về chuyên ngành đào tạo.Năm học 2004 – 2005 chỉ có 85 sinh viên với 01 chuyên ngành quản trị dự án - quản trị nguồn nhân lực. Năm học 2005 – 2006 : 129 sinh viên - 02 chuyên ngành Quản trị dự án ; Quản lý chất lượng…. Thế còn năm học 2007 – 2008 thì sao ? Các bạn có biết bao nhiêu sinh viên nhập học với bao nhiêu chuyên ngành không ? Các bạn không thể không ngạc nhiên khi biết có tới 280 sinh viên đã nhập học với 4 chuyên ngành khác nhau ( Quản trị dự án « DA »; Ngân hàng – Bảo hiểm « TN » ; Xuất nhập khẩu «

en relation

 • 1er essai de DDS pour MSP 3
  703 mots | 3 pages
 • 1Er essai de paragraghe de dissertation ''tristan et iseut le film enlève, est il une bonne adaptation''
  250 mots | 1 page
 • Xdfghj
  997 mots | 4 pages
 • yzg'yaj &éh
  300 mots | 2 pages
 • Rapport inclair
  2339 mots | 10 pages
 • la vitesse de diffusion des gaz
  737 mots | 3 pages
 • Rapport De Laboratoire
  4063 mots | 17 pages
 • Simdi
  1713 mots | 7 pages
 • Tp dosage de deux sucres
  1825 mots | 8 pages
 • Evenements politiques mageurs entre 1945-20025
  6230 mots | 25 pages