Ab poesie

Pages: 150 (37473 mots) Publié le: 13 avril 2011
[pic]

ANA BLANDIANA

[pic]

CALITATEA DE MARTOR

Redactor: Delia Oprea doprea@liternet.ro
Tehnoredactare: Luminiţa Mihaela Mănăilă myky@fcc.ro
Fundaţia Cartea Călătoare, Tel. 0237-214003, Fax. 0237-214004
Coperta: © 2004 Dora Ionescu dionescu@liternet.ro
Editor format HTML: Dora Ionescu dionescu@liternet.ro
Ilustraţii (coperta şi carte ) : prelucrări după : da Vinci, Durer, DeWael,Bosch, Bruegel cel Bătrân.
Text: © 2004 Ana Blandiana
Toate drepturile rezervate autorului.
© 2004 Editura LiterNet pentru versiunea HTML.
Este permisă descărcarea liberă, cu titlu personal, a volumului în acest format.
Distribuirea gratuită a cărţii prin intermediul altor situri, modificarea, sau comercializarea acestei versiuni, fără acordul prealabil, în scris, al Editurii LiterNet suntinterzise şi se pedepsesc conform legii privind drepturile de autor si drepturile conexe, în vigoare.
ISBN: 973-8475-56-2

ANTIJURNAL

Dacă jurnal înseamnă viaţă înregistrată şi comentată, viaţă de la o zi la alta, atunci jurnalul unui poet este o noţiune lipsită de sens pentru că viaţa poetului nu are absolut nici o importanţă. Poetul există şi rămâne numai prin ceea ce reuşeşte să nu trăiascăşi, netrăind, să creeze doar. Pentru că, după cum bine se ştie, numai ceea ce nu există în planul vieţii se realizează în planul artei. O dragoste împărtăşită nu naşte poeme - mărturie stă întreaga istorie a poeziei lumii. Deci, pentru a fixa dintru început termenii, pentru a turna în ei înţelesul dorit de noi, pentru a impune noţiunii o sferă care să poată semăna cu o aureolă, aş spune,parafrazând o mai veche afirmaţie, că jurnalul unui poet nu mi se pare o chestiune de viaţă, ci de absenţă a vieţii. Nu lucrurile întâmplate le voi comenta, ci pe cele care aş vrea să se întâmple. Şi chiar dacă voi comenta fapte, ele nu vor fi decât îndepărtate pretexte pentru gândurile mele.
Tot ce spun poate fi lesne combătut, există desigur o poezie de ilustrare, o poezie care caută să calce cupicioarele ei mici în urmele lăsate de bocancii poetului. E adevărat, dar şi în cazul acestei poezii, pe care nu o respect, pe care o socotesc neesenţială, lucrurile se petrec împotriva voinţei ei, potrivit cuvântului meu: ea seamănă acelor ilustraţii pentru copii în care culoarea e pusă puţin alături.
Se spune că Goethe nu s-a sinucis tocmai pentru că s-a sinucis Werther şi nimic nu mi se pare maiinteresant decât această afirmaţie. Personajul mort a emoţionat şi influenţat zeci de generaţii, autorul mort ar fi fost uitat curând. Pentru creator arta sa are o valoare aproape terapeutică, ea seamănă păpuşilor de ceară străpunse cu un ac înroşit în practicile vrăjitoreşti. Poate că Dumnezeu l-a creat pe Satana pentru ca să nu devină el însuşi diavol şi poate că Dumnezeu la rândul său nu este decâtideea despre bine a Satanei.
Nimic mai absurd decât obişnuinţa istoricilor literari de a lega opera de viaţa autorului ei. Nu mă interesează, şi pe nimeni nu trebuie să intereseze, că Emily Dickinson n-a trăit nimic, că Villon a fost ucigaş sau că Homer n-a existat. Isidore Ducasse rămâne conte de Lautreamont fără aprobarea istoriei. Creatorul începe prin a se crea pe sine. Numai pagina scrisădecide.
Departe de mine ideea de a teoretiza ruperea de realitate sau de a argumenta o ipocrizie a creatorului. Dar cum aş mai putea trăi viaţa tuturor dacă mi-aş trăi-o cu adevărat pe a mea?
Numai petele albe pe hartă mai pot fi populate. Nu ceea ce fac are importanţă, ci ceea ce înţeleg.
Aceste rânduri nu sunt o prefaţă, nu sunt nici măcar o ambiţie, nu sunt decât un pretext. Scriitoruluitotul nu-i este decât pretext pentru sine, viaţa însăşi nu este decât pretext pentru a scrie.

DIMENSIUNI

Îmi amintesc finalul unui roman de Wells: După distrugerea fulgerătoare a pământenilor de către marţienii posesori ai unei invincibile tehnici, în liniştea de după victorie invadatorii mor unul câte unul ucişi de microbi, mor nu pentru că n-ar fi ştiut cum să se apere, ci pentru că nu...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Mais ab
  • Ab urbe
  • Ab jur
  • Ab cd
  • Ab inbev
  • La double ab
  • Ab inbev
  • Annale bts ab 2004

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !