Alienation maternelle

Pages: 71 (17611 mots) Publié le: 2 janvier 2011
Psykolog
TIdNINgEN
nr 8/2008 u Psykologernas tidning

Filosof om SSRIläkemedel

Lars Ahlin om evidenskraven: ”Olyckligt med stelbenta upphandlingsregler”

”Sverige är ett u-land när det gäller sörjandestöd”

Ann-Kristin Lundmark:

innehåll nr 8/2008
3 Eva Brita Järnefors
foto: tomas södergren

Psykologtidningen
8/08 u 2/6 – 23/6 u Årgång 53 Utgiven av Sveriges Psykologförbundchefredaktör och ansvarig utgivare: Eva Brita Järnefors, 08-567 06 451 evabrita.jarnefors@psykologforbundet.se redaktionssekreterare och stf ansvarig utgivare: Carin Waldenström, 08-567 06 453 carin.waldenstrom@psykologforbundet.se redaktör: Peter Örn, 08-567 06 452 peter.orn@psykologforbundet.se vik redaktör: Kajsa Heinemann, 08-567 06 403 kajsa.heinemann@psykologforbundet.se Box 3287, 103 65Stockholm Fax 08-567 06 490. postgiro: 373267-4 bankgiro: 767-2066 e-post: tidningen@psykologforbundet.se www.psykologforbundet.se ISSN 0280-9702.
foto: sonny thoresen

ledare:

”Sverige är ett u-land när det gäller sörjandestöd”

Svår sorg kan läka – allt handlar om bemötandet, och om det sörjandestöd som ges. Den övertygelsen har psykolog Ann-Kristin Lundmark.

4

Lars Ahlin omevidenskraven vid upphandling Psykodynamiker i Skåne kritiska till upphandlingskrav

10 11

Ann-Kristin Lundmark

annonser: Newsfactory, Säljare: Carolina Rosas 08-587 86 532 carolina.rosas@newsfactory.se Annonsmaterial: Johan Kjellström 08-545 03 994 johan.kjellstrom@newsfactory.se prenumerationer och adressändringar: Lagern Akademikerservice Tel 08-567 06 430 • Fax 08-567 06 090msc@akademikerservice.se Pris: 550 kr inkl moms helår, 15 nr, 2008. Lösnummer 35 kr. Telefonnummer/e-post till serviceområden, kanslipersonal, förbundsstyrelse m fl hittar du på näst sista sidan.

Nedslag hos Psykologföreningarna
Psykologföreningen GöteborgsOmkretsen får besök 14

Psykoterapimässan Mobbning i skolan
Individperspektivet är nödvändigt för att förstå mobbning, skriver psykolog Zelma Fors.

13 17Paul Banér och Gerry Tapper
foto: peter örn

psykologtidningen på nätet: Som medlem har du också tillgång till de senaste numren av tidningen som PDF-fil. All redaktionell text lagras elektroniskt för att kunna publiceras som PDF-filer på webben. Författare som inte accepterar detta måste meddela förbehåll. I princip publicerar vi inte artiklar med sådana förbehåll.

Filosof förklararframgången för SSRI krönika
Magnus Ringborg

20 24

Medlem Förening sveriges tidskrifter

Fackpressupplaga 9 600 ex 2007

Forskning och metodutveckling: 25
Behöver psykologen bry sig om PAS?
Fredrik Svenaeus

Tryck: Wallin & Dalholm Boktryckeri AB, Lund 2008. Grafisk form: Marianne Tan. marianne@tanproduktion.se

Debatt Evidenskrav vid upphandling

30

bilden är beskuren.

ViolaArgus-Zivaljic har reagerat på intervjun med Mårten Gerle, medicinsk rådgivare i Region Skåne och får svar av Gerle.

Nummer Distributionsdag Manusstopp för plats- och kursannonser Manusstopp för psykolog- och yrkesföreningar

9/08 24/6 2/6 4/6

10/08 18/8 28/7 30/7

11/08 8/9 18/8 20/8

Filmrecension
Funny Games

31

Omslag: Ann-Kristin Lundmark Foto: Tomas Södergren

Altanen vidGrønnegate av Christian Krogh

Psykologtidningen 8/08

ledare

eva Brita Järnefors

göteborgspsykologer utvecklar elevvården

U

tbildningsminister Jan Björklund förklarade i sitt tal vid folkpartiets riksmöte 26 april i Västerås att skolhälsovården och elevhälsan måste förstärkas. Han ville också utöka antalet skolsköterskor och kuratorer. Men han nämnde inte psykologerna!Psykologförbundets ordförande Lars Ahlin och Pia Sointio, ordförande i Yrkesföreningen Psykologer i skola och förskola, skickade då ett öppet brev till Jan Björklund och uppmanade honom: ”Låt elevhälsan bli komplett! Skriv in i skollagen att det ska finnas tillgång till både skolpsykolog, kurator, skolsköterska och läkare”. Statssekreterare Bertil Östberg svarade att ”på Utbildningsdepartementet pågår i...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Aliénations
  • La maternelle
  • La culture est elle une aliénation?
  • Alienation parentale
  • Maternelle
  • Maternelle
  • Maternelle
  • Maternelle

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !