Stupeur et tremblements

Pages: 3 (515 mots) Publié le: 19 janvier 2011
Eén Belg op de zeven is arm

16/10/'07 In België kan één persoon op de zeven beschouwd worden als arm. Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie ter gelegenheidvan de Werelddag van Verzet tegen Armoede op woensdag. 

De armoedegrens ligt voor alleenstaanden op een inkomen van minder dan 822 euro per maand en voor gezinnen (2 volwassenen en 2 kinderen) opeen inkomen van minder dan 1.762 euro per maand.

Bijna 15 procent van de Belgische bevolking leeft onder die armoedegrens. Het zijn vooral vrouwen, kinderen jonger dan 16 jaar en 65-plussers. Bijna 87procent van de personen die een risico lopen op armoede zijn niet actief op de arbeidsmarkt. Ook lopen vooral eenoudergezinnen en alleenstaanden kans op armoede. 

Belgen die onder de armoedegrensleven, geven gemiddeld 40 procent minder geld uit dan anderen. Toch spenderen arme gezinnen gemiddeld 4,5 procent meer geld aan tabak dan gezinnen boven de armoedegrens. Armoede wordt doorgegeven vangeneratie op generatie: de meerderheid van de armen komt uit gezinnen met financiële problemen en uit gezinnen waar geen van beide ouders een diploma had. (DWM) 


bron : gazet van antwerpen

Vlaamseregering wil in 194 doelstellingen armoede bestrijden
* vrijdag 09 juli 2010
* Bron: belga

BRUSSEL - De Vlaamse regering heeft vrijdag het Actieplan Armoedebestrijding 2010-2014goedgekeurd. Daarin legt ze zichzelf 194 doelstellingen op om de armoede te bestrijden.

Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten grijpt het Belgisch EU-voorzitterschap en het Europees jaar vande armoedebestrijding aan om met een omvangrijk plan armoede bovenaan de Vlaamse agenda te plaatsen. 'Eén op de acht Vlamingen leeft onder de armoederisicogrens. We hebben geen tijd te verliezen als wevan Vlaanderen een topregio inzake armoedebestrijding willen maken', stelt Lieten.
Armoedebestrijding is ook opgenomen in het Vlaanderen in Actieplan en Pact2020. Zo is één van de doelstellingen...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Stupeur et tremblement
  • Stupeur et tremblements
  • Stupeurs et tremblements
  • Stupeur et tremblements
  • stupeur et tremblement
  • Stupeur et tremblements
  • Stupeur et tremblement
  • Stupeur et Tremblements

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !