Anglais lingua franca

Pages: 13 (3053 mots) Publié le: 16 août 2010
Η Αγγλική ως Lingua Franca ή κοινή γλώσσα

Η Αγγλική γλώσσα είναι μια δυτική γερμανική γλώσσα.
Η γλώσσα «γεννήθηκε» στην Αγγλία και από το 12ο αιώνα οι Άγγλοι μονάρχες εφαρμόζουν μια πολιτική εξάπλωσής της στα Βρετανικά νησιά.
Το 1362 κηρύσσεται επίσημη και μοναδική γλώσσα των δικαστηρίων και ο Ερρίκος ο Τέταρτος της Αγγλίας είναι ο πρώτος άγγλος μονάρχης που είχε την αγγλική ως μητρική καιαπό τότε απέκτησε γόητρο. Στα κατακτημένα εδάφη, η διοίκηση (γραφειοκρατία, παιδεία, στρατός, …) διεξάγεται στην γλώσσα του Βασιλιά, δηλαδή στην Αγγλική και κατ`αυτόν τρόπο, η ανώτερη τάξη γίνεται αγγλόφωνη. Με την ανάπτυξη του εμπορίου και την υποχρεωτική εκμάθηση της αγγλικής, οι πόλεις γίνονται όλο και περισσότερο αγγλόφωνες σε βάρος των κελτικών γλωσσών. Με την ανακάλυψη της Αμερικής, τοναποικισμό και την Βρετανική κυριαρχία, εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Εδώ ξεκινάει η παγκοσμιοποίηση η οποία κορυφώνεται στις μέρες μας.
Η χρήση της αγγλικής αναπτύχθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η Δυτική Ευρώπη πέρασε υπό την επιρροή των Ηνωμένων-Πολιτειών. Προωθήθηκε κυρίως από το British Council για να γίνει η αγγλική «παγκόσμια γλώσσα», ή, κύρια δεύτερη γλώσσα παντού όπου δεν είναι πρώτη. Ηανάγκη για τους Βρετανούς και τους Αμερικάνους να συντονίσουν την εμπλοκή τους στην ανάπτυξη της διδασκαλίας της αγγλικής, σε παγκόσμιο επίπεδο, ήταν προφανής. Η πανεπιστημιακή υποδομή για την «Αγγλική σαν δεύτερη γλώσσα» και η νέα ειδικότητα «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» έπρεπε να κατασκευαστούν σχεδόν από την αρχή. Οι κυβερνήσεις έπρεπε να περιορίσουν το στοιχείο του ανταγωνισμού ανάμεσα στις δυοχώρες που «χωρίζονται από μία κοινή γλώσσα» όπως έλεγε ο George Bernard Shaw. Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθούσαν παρόμοιους στόχους και έπρεπε να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού, την ανάπτυξη των προγραμμάτων και του παιδαγωγικού υλικού καθώς και για την πολιτική της σχολικής και πανεπιστημιακής διδασκαλίας. Άλλωστε οι στρατηγικές πολιτικές των ΗΠΑγια να επιβάλλουν την παγκόσμια κυριαρχία τους είναι ξεκάθαρες από τα μέσα του περασμένου αιώνα. Ήδη κατά την δεκαετία του 60` το Ίδρυμα Ford χρηματοδοτούσε προγράμματα για να ενισχυθεί η γλώσσα σε 38 χώρες.
Σήμερα περίπου 525 εκατομμύρια ανθρώποι (απογραφή 2007), την έχουν σαν μητρική και περισσότερο από ενάμιση δισεκατομμύριο ανθρώπους την έχουν ως δεύτερη γλώσσα. Η αγγλική είναι η γλώσσα πουδιδάσκεται περισσότερο και που κατανοείται περισσότερο σε όλο τον κόσμο και αποτελεί την κοινή γλώσσα παγκοσμίως. Αποτελεί την επίσημη γλώσσα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία και σε πολλές πρώην αποικίες του Ηνωμένου Βασιλείου (Ινδία, Πακιστάν, κλπ.). Λειτουργεί ως μέσον επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους πουέχουν διαφορετική μητρική γλώσσα.
Πολλές φορές η αγγλική ως lingua franca, καταλήγει να είναι γλώσσα πίντζιν (pidgin) δηλαδή απλουστευμένη αγγλική με στοιχεία της μητρικής του ομιλητή (π.χ. me go with you) ή συγχώνευση της απλουστευμένης αγγλικής με την μητρική. Η αγγλική «γλώσσα» pidgin χαρακτηρίζεται λοιπόν από περιορισμένο λεξιλόγιο, άστοχη σύνταξη και η φράση σχηματίζεται με την τοποθέτηση τηςμίας λέξης μετά την άλλη χωρίς να τηρούνται γραμματικοί κανόνες.
Άλλη παραλλαγή της αγγλικής ως lingua franca είναι η «διεθνής αγγλική» όπως θέλουν να την ονομάσουν οι κατασκευαστές λογισμικών, ή standard english ή global english. Ουσιαστικά πρόκειται για «Globish» (συνδυασμός του Global και English), απλοποιημένη έκφραση της αγγλικής η οποία χρησιμοποιεί από την γλώσσα, τις πιο κοινές λέξεις καιεκφράσεις. Είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται καθαρά για την επικοινωνία και για την συνεννόηση στο διεθνές εμπόριο, για κάθε μετάβαση σε ξένη χώρα για δουλειές ή τουρισμό και στο διαδίκτυο. Είναι λειτουργική και διευκολύνει σαφώς την επικοινωνία και την συνεννόηση.
Το μειονέκτημα της «Globish» είναι ότι απειλείται από επιφανειακότητα αφού χρησιμοποιείται χωρίς να είναι...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • lingua latina
  • Storia della lingua spagnola
  • Développement durable aux francas de l'héraulr
  • FRANCAS CORPUS Roman
  • La monarchie et les francas 1789 1793
  • Anglais
  • Anglais
  • Anglais

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !