Berlinmurens fall

Pages: 9 (2203 mots) Publié le: 22 mars 2011
.
Berlinmurens fall och vägen till Tysklands återförening.

Morgonen den 10 november 1989 satt en grupp herrar i sovjetiska utrikesministeriets gästhus, Spiridonovka, vid gatan med samma namn i centrala Moskva. En imposant byggnad i engelsk neogotisk stil, uppförd i slutet av 1800-talet av textilmiljonären och mecenaten Savva Morozov, en av bolsjevikpartiets tidiga finansiärer. I grannhuset,ett bostadskomplex som inhyste höga generaler och diplomater, bodde fram till sin död, marskalken av Sovjetunionen, Giorgij Zjukov, befälhavare för de sovjetiska armeer som 1945 intog Tyskland och tågade in i Berlin. Han måste ha roterat flera gånger i sin grav vid åhörandet av diskussionerna i grannhuset denna morgon.

Gruppen i Spiridonovka bestod förutom av mig själv, ambassadör sedan någothalvår i Sovjetunionen, av utrikesminister Eduard Sjevarnadze och Sten Andersson, Sveriges utrikesminister. Sjevarnadze hade haft sin post alltsedan Gorbachevs makttillträde 1985. Ytligt sett var han en arketypisk sovjetisk politiker, hårdför inrikesminister och partichef i Georgien, politbyråmedlem sedan 1978. På senare år hade han dock kommit att bli en reformapostel, banbrytare för öppningen motväst. Gentemot Östeuropa stod han för en epokgörande ny politik, Sinatradoktrinen, enligt vilken de östeuropeiska allierade själva skulle få välja sina politiska system.

Överläggningarna hade just börjat då Sjevarnadze kallades till ett brådskande samtal – det var uppenbarligen Gorbatjov som ringde. Vid återkomsten till mötesbordet röjde han inte med en min att något viktigt hade sagts – och dåbör man veta att Sjevarnadze har ett expressivt ansikte, normalt men inte just nu lagt i bekymrade veck. I påfallande neutrala ordalag relaterade Sovjetunionens utrikesminister för sina svenska gäster vad det handlade om – Berlinmuren hade fallit d.v.s. de östtyska myndigheterna hade helt släppt kontrollen över gränspassagerna i DDRs huvudstad och en väldig folkvandring ägde tydligen rum genomoch över muren - klockan var ännu blott sju på morgonen i Västeuropa.
.
Den sovjetiske utrikesministern visade inga tecken på bekymmer över nattens händelser – efter några kommentarer kring den tyska frågan övergick samtalet till den uppgjorda agendan, utvecklingen i de baltiska republikerna, läget i Sovjetunionen och dess federala delar, svensk-sovjetiska relationer. Lunchen avåts i rofylltgemyt. Insikten om vad öppnandet av gränserna mellan de båda tyska staterna senare skulle leda fram verkade inte finnas hos det sovjetiska ledarskapet.

Sjevarnadze framhöll sålunda att DDR var på väg in i en radikal reformkurs ledd av unga duktiga politiker. En aktiv dialog skulle igångsättas mellan folket, regimen och ”alternativa krafter” och denna måste få ta sin tid. Nu gällde det att vaktamot en utveckling som skulle kunna bli farlig. Det fanns revanschistiska kretsar i Västtyskland som ville forcera fram en återförening och detta rymde många risker. Principen om gränsernas okränkbarhet var viktig för stabiliteten i hela Centraleuropa.
Så långt samtalet om Tyskland och Berlin. Sten Andersson gav senare inför svenska journalister uttryck för sin egen oro över läget, som nogavspeglade även vissa västtyska politikers åsikter. Som svar på frågan huruvida Tyskland åter kunde bli ett enat land menade han att ”det vore en fara” och att det fanns risk att Tyskland kunde bli ”ett chauvinistiskt land som vill sätta sin prägel på samarbetet inom ett nytt Europa”. Jag erfor senare att förbundskanslern Kohl hade en liten svart anteckningsbok där han noga noterat vad främmande statsmänhade sagt i de avgörande ögonblick då den tyska återföreningen börjat avteckna sig som konkret politisk möjlighet.

De offentliga reaktionerna i Moskva till Berlinmurens fall var påfallande lugna. TASS kommenterade ”Rivandet av Berlinmuren är positivt – det bidrar till ömsesidigt förtroende och ett gemensamt europeiskt hem”. Pravda teg om vad som hänt och avspeglade väl då en frustrerad...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Fall
  • Malick fall
  • fatimata fall
  • momar fall
  • Khalil fall
  • laye fall
  • Fall of the tsar
  • Legend of the fall

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !